Venetelakkatoiminnan vaikutukset maaperään ja sedimenttiin

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38355

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_16_2008_vene ... peraan_ja_sedimenttiin.pdf 3.727Mb PDF View/Open
Title: Venetelakkatoiminnan vaikutukset maaperään ja sedimenttiin
Author: Pitkäranta, Paula
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 16/2008
ISBN: 978-952-11-3094-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38355
Abstract: Venetelakat tarjoavat veneilijöille alusten korjaus-, huolto- ja telakointipalveluita sekä usein myös moottoreiden korjaus-, huolto- ja säilytyspalveluita. Veneveistämöt ovat sen sijaan keskittyneet veneiden rakentamiseen. Venetelakat ja -veistämöt sijaitsevat usein vesistöjen äärellä ja erityisen paljon veistämötoimintaa on keskittynyt eräiden rannikkopaikkakuntien, kuten Porvoon alueelle. Venetelakoilla käytetään monenlaisia kemikaalituotteita, kuten maaleja, öljytuotteita, lahonsuoja-aineita, pesuaineita, liimoja ja kittejä. Nämä kemikaalituotteet sisältävät hyvin erityyppisiä orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-aineita. Antifouling-maalit sisältävät ympäristölle haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, orgaanisia tinayhdisteitä, PCB-yhdisteitä ja orgaanisia liuottimia. Kemikaalituotteita ja niiden sisältämiä haitta-aineita päätyy ympäristöön veneen pintakäsittelyn yhteydessä maaliroiskeina, rungon hiomisen yhteydessä maalilastuina ja -pölynä, veneen pesun ja pilssiveden tyhjentämisen yhteydessä, moottorin huoltotoimenpiteissä, liukenemalla vesille laskettujen alusten pinnoista sekä huolimattoman jätteenkäsittelyn seurauksena. Venetelakoilla ja -veistämöillä on tehty Suomessa hyvin vähän ympäristötutkimuksia, runsaammin tutkimuksia on toteutettu laivatelakoilla ja satamissa. Tehdyissä ympäristötutkimuksissa telakoiden ja talvisäilytysalueiden maaperän on todettu pilaantuneen paikoitellen raskasmetalleista, kuten lyijystä, kuparista ja sinkistä, sekä orgaanisista haitta-aineista, kuten tributyylitinasta ja PCB-yhdisteistä. Paikoitellen maaperästä on mitattu myös kohonneita öljyhiilivetyjen ja liuottimien pitoisuuksia. Sedimenttitutkimuksissa telakoiden ja satamien edustoilta on mitattu kohonneita raskasmetallien, orgaanisten tinayhdisteiden ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksia. Ympäristötutkimusten kohteena olleen esimerkkitelakan maaperä on lähes sata vuotta kestäneen venetelakka- ja veistämötoiminnan aikana pilaantuntunut erityisen voimakkaasti niin orgaanisista kuin epäorgaanisista haittaaineista. Esimerkkikohteena ollut venetelakka sijaitsee Porvoossa Porvoonjoen varrella ja aiemmissa sedimenttitutkimuksissa telakan edustan rantasedimentin on todettu pilaantuneen voimakkaasti raskasmetalleista ja TBT:stä. Muualla Porvoonjoessa haitta-aineiden pitoisuudet ovat hieman koholla.
Subject: veneet
telakat
veneveistämöt
veneenrakennus
haitalliset aineet
ympäristömyrkyt
sedimentit
maaperä
pilaantuminen
maaperän saastuminen
ympäristövaikutukset


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record