Metso-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38356

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_26_2008.pdf 565.5KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Metso-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet
Tekijä: METSOn valintaperustetyöryhmä
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 26/2008
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3163-9
Tiivistelmä: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman vuosille 2008–2016 tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä. METSO-ohjelmassa turvataan monimuotoisuudelle merkittäviä elinympäristöjä maanomistajille vapaaehtoisin suojelukeinoin. Luonnontieteelliset valintaperusteet ovat apuna monimuotoisuuden kannalta merkittävien elinympäristöjen ja niiden ominaispiirteiden tunnistamisessa. Ne tukevat elinympäristöjen arviointia ja valintaa METSO-ohjelman kohteiksi. Raportissa esitellään työryhmän viimeistelemät METSO-ohjelmassa käytettävät luonnontieteelliset valintaperusteet sekä niitä täydentävät valintaperusteet. Lisäksi raportissa tarkastellaan eri elinympäristöjen alueellista esiintymistä.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38356
Päiväys: 2008
Avainsanat: metsät
talousmetsät
suojelu
luonnonsuojelu
biotooppi
luonnon monimuotoisuus
suojelukohteet
suojelualueet
valintakriteerit
toimintaohjelmat
Etelä-Suomi


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot