Metso-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38356

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_26_2008.pdf 565.5Kb PDF View/Open
Title: Metso-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet
Author: METSOn valintaperustetyöryhmä
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 26/2008
ISBN: 978-952-11-3163-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38356
Abstract: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman vuosille 2008–2016 tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä. METSO-ohjelmassa turvataan monimuotoisuudelle merkittäviä elinympäristöjä maanomistajille vapaaehtoisin suojelukeinoin. Luonnontieteelliset valintaperusteet ovat apuna monimuotoisuuden kannalta merkittävien elinympäristöjen ja niiden ominaispiirteiden tunnistamisessa. Ne tukevat elinympäristöjen arviointia ja valintaa METSO-ohjelman kohteiksi. Raportissa esitellään työryhmän viimeistelemät METSO-ohjelmassa käytettävät luonnontieteelliset valintaperusteet sekä niitä täydentävät valintaperusteet. Lisäksi raportissa tarkastellaan eri elinympäristöjen alueellista esiintymistä.
Subject: metsät
talousmetsät
suojelu
luonnonsuojelu
biotooppi
luonnon monimuotoisuus
suojelukohteet
suojelualueet
valintakriteerit
toimintaohjelmat
Etelä-Suomi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record