Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö: Tunnistetut vaikutukset ja haasteet Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38358

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY44_2008_Ilmastonmuutos_ja_kulttuuriymparisto.pdf 938.0Kb PDF View/Open
Title: Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö: Tunnistetut vaikutukset ja haasteet Suomessa
Author: Berghäll, Jonna; Pesu, Minna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 44/2008
ISBN: 978-952-11-3273-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38358
Abstract: Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen kulttuuriperintöön. Haasteita tuovat ilmastonmuutoksen seurausten lisäksi myös sopeutumis- ja hillitsemistoimet. Ne vaikuttavat perinnemaisemiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin. Suomen kohtaamat ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet kulttuuriympäristön hoidolle koskevat laajemminkin Pohjois-Euroopan boreaalista vyöhykettä. Raportissa tuodaan esiin ilmastonmuutoksen kulttuuriympäristölle aiheuttamia uhkatekijöitä, arvioidaan sen vaikutuksia kulttuuriympäristön hoitoon ja hallintoon ja ehdotetaan erillisiä tutkimushankkeita. Lähitulevaisuus edellyttää kulttuuriympäristöalalta entistä tiiviimpää yhteyttä muihin toimijoihin. Haasteena on ilmastonmuutoksesta johtuvien todellisten kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten tunnistaminen ja ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö -tiedon tarkentaminen ja syventäminen. Tavoitteena on ennakoida ja hallita toimintaympäristön muutoksia sekä yhdessä muun toimijakentän kanssa asettaa toimia tärkeysjärjestykseen. Ilmastonmuutoksen aiheuttama uhka on yhteinen, ja Suomen sitoutuminen kansainvälisiin mm. UNESCOn ja Euroopan neuvoston, sopimuksiin merkitsee tiedonvaihtoa, varautumista kansainvälisten sopimusten edellyttämään raportointiin ja Suomen kohteiden seuraamista, riskien kartoittamista ja seurantaa. Raportti liittyy pohjoismaiseen hankkeeseen ilmastomuutoksen vaikutuksista kulttuuriperintöön, Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljö (2007–2010). Suomesta hankkeessa ovat mukana Museovirasto ja Metsähallitus.
Subject: ilmastonmuutokset
uhat
uhkakuvat
sopeutuminen
kulttuurimaisema
kulttuuriympäristö
rakennettu ympäristö
muinaisjäännökset
perinnebiotooppi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record