Mot ett återvinningssamhälle: Riksomfattande avfallsplan fram till år 2016

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38359

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF_45_2008.pdf 346.6Kb PDF View/Open
Title: Mot ett återvinningssamhälle: Riksomfattande avfallsplan fram till år 2016
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2008
Language: swe
Belongs to series: Miljön i Finland 45/2008
ISBN: 978-952-11-3277-3
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38359
Abstract: Mot ett återvinningssamhälle - den riksomfattande avfallsplanen är en av statsrådet godkänd strategisk plan om principerna för avfallshanteringen och förebyggandet av uppkomsten av avfall samt om de riksomfattande målen för avfallsbranschen fram till år 2016. Den riksomfattande avfallsplanen inkluderar en nationell plan för förebyggande av avfall. Syftet med planen är att styra aktörer och beslutsfattare i den riktning i vilken olika branscher enligt statsrådets uppfattning ska sträva för att ett avfallssnålt återvinningssamhälle ska kunna uppnås. Det centrala målet för avfallspolitiken är att minska de skadliga hälso- och miljökonsekvenserna av avfall. Målet är att mängden kommunalt avfall börjar sjunka före år 2016. Ett annat mål är att 50 % av det kommunala avfallet ska återvinnas som material och 30 % utnyttjas för energi år 2016. Högst 20 % ska deponeras på avstjälpningsplatser. I planen föreslås att industribranscherna i branschvisa avtal om materialeffektiviteten ska ställa upp mål för att minska de specifika avfallsmängderna och öka återvinningen.
Subject: jätteet
vähentäminen
käsittely
kierrätys
hyötykäyttö
jätehuolto
suunnitelmat
strategia
ympäristöpolitiikka
ohjauskeinot
ekotehokkuus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record