Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38364

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_24_2008.pdf 10.93MB PDF Avaa tiedosto
Liite 1. Kylien_vaestomuutos_1980-2005.pdf 4.121MB PDF Avaa tiedosto
Liite 2. Vuoden ... linen_muutos_1980-2005.pdf 1.443MB PDF Avaa tiedosto
Liite 3. Vuoden ... linen_muutos_1980-2005.pdf 1.459MB PDF Avaa tiedosto
Liite 4. Kylien_palvelut.pdf 1.438MB PDF Avaa tiedosto
Liite 5. Asuinr ... inen_kylissa_2001-2005.pdf 1.657MB PDF Avaa tiedosto
Liite 6. Tyopai ... laalueilla_vuonna_2003.pdf 1.646MB PDF Avaa tiedosto
Liite 7. Vaesto ... nhat_kylat_vuonna_2005.pdf 1.436MB PDF Avaa tiedosto
Liite 8. Kylaalueiden_kehitysnakymat.pdf 1.380MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla
Tekijä: Helminen, Ville; Ristimäki, Mika
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 24/2008
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3140-0
Tiivistelmä: Haja-asutusalueiden väestömäärä laskee ja väestöä siirtyy kasvualueille. Muutokset heijastuvat paitsi kasvavien kaupunkiseutujen myös haja-asutusalueen asutusrakenteeseen. Keskeisin asutuksen leviämistä kuvaava aluejako on ollut taajamarajaus, jonka avulla maa voidaan jakaa taajamaksi ja haja-asutusalueeksi. Tässä raportissa esitellään taajamarajausta täydentämään kehitetty kylärajaus. Sen avulla voidaan kuvata haja-asutusalueen kylien ja muiden pienten asutustihentymien kehitystä. Raportissa esitellään kyläalueiden rajausmenetelmä sekä kuvataan kyläalueiden kehitystä aikajaksolla 1980–2005. Muutoksia kylien määrässä, pinta-alassa, väestössä, työpaikoissa ja palveluissa tarkastellaan erikseen maaseutukylissä, kaupunkiseutujen läheisellä maaseudulla sekä kaupunkiseutujen ja taajamien reunakylissä. Seurantatulokset perustuvat vakituisen asumisen muutoksiin. Kylärajauksen avulla voidaan seurata erityisesti maaseudun asutusrakenteen kehitystä, mutta samalla se tarjoaa tarkastelutavan kaupunkiseutujen hajautumiskehityksen seurantaan. Reunakylät kaupunkiseuduilla ovat osoitus asutuksen hajautuneesta leviämisestä taajamien ulkopuolelle. Raportti on toinen osa haja-asutusalueen yhdyskuntarakenteen seurantaa. Ensimmäinen osa tarkasteli kaupunkiseutuja ympäröivän haja-asutusalueen väestömuutoksia. Raportin tiedot on saatu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä kehittämästä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä (YKR), joka perustuu pääosin Tilastokeskuksen tuottamiin valtakunnallisiin koordinaattipohjaisiin paikkatietoihin.
Kuvaus: Raportin liitteinä (liitteet 1-8) on pdf-muotoisia karttoja eri teemoista. Kartat täydentävät raportissa esitettyjen karttakuvien osalta koko maan tilanteen.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38364
Päiväys: 2008
Avainsanat: kylät
taajamat
haja-asutusalueet
maaseutu
kaupunkiseudut
väestö
väestörakenne
väestönmuutokset
rakentaminen
asutus
palvelut
elinkeinorakenne
asutusrakenne
yhdyskuntarakenne


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot