Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38364

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_24_2008.pdf 10.93Mb PDF View/Open
Liite 1. Kylien_vaestomuutos_1980-2005.pdf 4.121Mb PDF View/Open
Liite 2. Vuoden ... linen_muutos_1980-2005.pdf 1.443Mb PDF View/Open
Liite 3. Vuoden ... linen_muutos_1980-2005.pdf 1.459Mb PDF View/Open
Liite 4. Kylien_palvelut.pdf 1.438Mb PDF View/Open
Liite 5. Asuinr ... inen_kylissa_2001-2005.pdf 1.657Mb PDF View/Open
Liite 6. Tyopai ... laalueilla_vuonna_2003.pdf 1.646Mb PDF View/Open
Liite 7. Vaesto ... nhat_kylat_vuonna_2005.pdf 1.436Mb PDF View/Open
Liite 8. Kylaalueiden_kehitysnakymat.pdf 1.380Mb PDF View/Open
Title: Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla
Author: Helminen, Ville; Ristimäki, Mika
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 24/2008
ISBN: 978-952-11-3140-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38364
Abstract: Haja-asutusalueiden väestömäärä laskee ja väestöä siirtyy kasvualueille. Muutokset heijastuvat paitsi kasvavien kaupunkiseutujen myös haja-asutusalueen asutusrakenteeseen. Keskeisin asutuksen leviämistä kuvaava aluejako on ollut taajamarajaus, jonka avulla maa voidaan jakaa taajamaksi ja haja-asutusalueeksi. Tässä raportissa esitellään taajamarajausta täydentämään kehitetty kylärajaus. Sen avulla voidaan kuvata haja-asutusalueen kylien ja muiden pienten asutustihentymien kehitystä. Raportissa esitellään kyläalueiden rajausmenetelmä sekä kuvataan kyläalueiden kehitystä aikajaksolla 1980–2005. Muutoksia kylien määrässä, pinta-alassa, väestössä, työpaikoissa ja palveluissa tarkastellaan erikseen maaseutukylissä, kaupunkiseutujen läheisellä maaseudulla sekä kaupunkiseutujen ja taajamien reunakylissä. Seurantatulokset perustuvat vakituisen asumisen muutoksiin. Kylärajauksen avulla voidaan seurata erityisesti maaseudun asutusrakenteen kehitystä, mutta samalla se tarjoaa tarkastelutavan kaupunkiseutujen hajautumiskehityksen seurantaan. Reunakylät kaupunkiseuduilla ovat osoitus asutuksen hajautuneesta leviämisestä taajamien ulkopuolelle. Raportti on toinen osa haja-asutusalueen yhdyskuntarakenteen seurantaa. Ensimmäinen osa tarkasteli kaupunkiseutuja ympäröivän haja-asutusalueen väestömuutoksia. Raportin tiedot on saatu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä kehittämästä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä (YKR), joka perustuu pääosin Tilastokeskuksen tuottamiin valtakunnallisiin koordinaattipohjaisiin paikkatietoihin.
Description: Raportin liitteinä (liitteet 1-8) on pdf-muotoisia karttoja eri teemoista. Kartat täydentävät raportissa esitettyjen karttakuvien osalta koko maan tilanteen.
Subject: kylät
taajamat
haja-asutusalueet
maaseutu
kaupunkiseudut
väestö
väestörakenne
väestönmuutokset
rakentaminen
asutus
palvelut
elinkeinorakenne
asutusrakenne
yhdyskuntarakenne


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record