Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla

Show simple item record

dc.contributor.author Helminen, Ville fi
dc.contributor.author Ristimäki, Mika fi
dc.date.accessioned 2013-02-26T09:36:06Z
dc.date.available 2013-02-26T09:36:06Z
dc.date.issued 2008 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3140-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38364
dc.description Raportin liitteinä (liitteet 1-8) on pdf-muotoisia karttoja eri teemoista. Kartat täydentävät raportissa esitettyjen karttakuvien osalta koko maan tilanteen.
dc.description.abstract Haja-asutusalueiden väestömäärä laskee ja väestöä siirtyy kasvualueille. Muutokset heijastuvat paitsi kasvavien kaupunkiseutujen myös haja-asutusalueen asutusrakenteeseen. Keskeisin asutuksen leviämistä kuvaava aluejako on ollut taajamarajaus, jonka avulla maa voidaan jakaa taajamaksi ja haja-asutusalueeksi. Tässä raportissa esitellään taajamarajausta täydentämään kehitetty kylärajaus. Sen avulla voidaan kuvata haja-asutusalueen kylien ja muiden pienten asutustihentymien kehitystä. Raportissa esitellään kyläalueiden rajausmenetelmä sekä kuvataan kyläalueiden kehitystä aikajaksolla 1980–2005. Muutoksia kylien määrässä, pinta-alassa, väestössä, työpaikoissa ja palveluissa tarkastellaan erikseen maaseutukylissä, kaupunkiseutujen läheisellä maaseudulla sekä kaupunkiseutujen ja taajamien reunakylissä. Seurantatulokset perustuvat vakituisen asumisen muutoksiin. Kylärajauksen avulla voidaan seurata erityisesti maaseudun asutusrakenteen kehitystä, mutta samalla se tarjoaa tarkastelutavan kaupunkiseutujen hajautumiskehityksen seurantaan. Reunakylät kaupunkiseuduilla ovat osoitus asutuksen hajautuneesta leviämisestä taajamien ulkopuolelle. Raportti on toinen osa haja-asutusalueen yhdyskuntarakenteen seurantaa. Ensimmäinen osa tarkasteli kaupunkiseutuja ympäröivän haja-asutusalueen väestömuutoksia. Raportin tiedot on saatu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä kehittämästä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä (YKR), joka perustuu pääosin Tilastokeskuksen tuottamiin valtakunnallisiin koordinaattipohjaisiin paikkatietoihin. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3139-4 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 24/2008 fi
dc.subject kylät fi
dc.subject taajamat fi
dc.subject haja-asutusalueet fi
dc.subject maaseutu fi
dc.subject kaupunkiseudut fi
dc.subject väestö fi
dc.subject väestörakenne fi
dc.subject väestönmuutokset fi
dc.subject rakentaminen fi
dc.subject asutus fi
dc.subject palvelut fi
dc.subject elinkeinorakenne fi
dc.subject asutusrakenne fi
dc.subject yhdyskuntarakenne fi
dc.title Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_24_2008.pdf 10.93Mb PDF View/Open
Liite 1. Kylien_vaestomuutos_1980-2005.pdf 4.121Mb PDF View/Open
Liite 2. Vuoden ... linen_muutos_1980-2005.pdf 1.443Mb PDF View/Open
Liite 3. Vuoden ... linen_muutos_1980-2005.pdf 1.459Mb PDF View/Open
Liite 4. Kylien_palvelut.pdf 1.438Mb PDF View/Open
Liite 5. Asuinr ... inen_kylissa_2001-2005.pdf 1.657Mb PDF View/Open
Liite 6. Tyopai ... laalueilla_vuonna_2003.pdf 1.646Mb PDF View/Open
Liite 7. Vaesto ... nhat_kylat_vuonna_2005.pdf 1.436Mb PDF View/Open
Liite 8. Kylaalueiden_kehitysnakymat.pdf 1.380Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record