Eheät yhdyskunnat - Taikasanasta elinympäristöksi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38368

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_15_2008__Ehe ... nasta_elinymparistoksi.pdf 3.289Mb PDF View/Open
Title: Eheät yhdyskunnat - Taikasanasta elinympäristöksi
Publisher: Uudenmaan ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 15/2008
ISBN: 978-952-11-3084-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38368
Abstract: Eheät yhdyskunnat – Taikasanasta elinympäristöksi on artikkelikokoelma, joka käsittelee eheyttävää yhdyskuntasuunnittelua. Artikkelit pohjautuvat vuosina 2002-2005 pidettyyn seminaarisarjaan, joka oli osa Uudenmaan ympäristökeskuksen toteuttamaa Eheät yhdyskunnat -kärkihanketta. Kirjan kirjoittajat ovat Uudenmaan ympäristökeskuksesta ympäristöministeriöstä ja Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Myös seminaarisarjaan osallistuneiden henkilöiden kommentteja on sisällytetty mukaan artikkeleihin. Hankkeen taustalla on kiihtynyt yhdyskuntarakenteen hajautuminen, elinympäristön pirstoutuminen ja näistä seuraava liikenteen kasvu. Tästä syystä on alettu puhua eheyttävästä yhdyskuntasuunnittelusta ja eheistä yhdyskunnista. Yhdyskuntien eheyttämistä voidaan tarkastella mm. taloudellisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Haaste on erityisen suuri Helsingin metropolialueella ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla. Kirjan sisältö on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään eheyttävän suunnittelun teoriaa sekä haasteita pohjautuen tutkimustietoon suomalaisen yhdyskuntarakenteen muutoksesta. Kirjan toinen osa muodostuu puheenvuoroartikkeleista, joissa käsitellään eheitä yhdyskuntia osallis-tuvan suunnittelun, liikenteen, luonnon sekä sosiaalisen ja kulttuurisen suunnittelun näkökulmista. Viimeisessä artikkelissa on arvioitu Eheät yhdyskunnat -hankkeen jälkeen tapahtuneita muutoksia. Samalla luodaan pohjaa tulevalla keskustelulle.
Subject: yhdyskuntasuunnittelu
yhdyskuntarakenne
elinympäristö
asuinympäristö
kaupunkiseudut
asuinalueet
kaupungistuminen
asuminen
hyvinvointi
vuorovaikutus
Uusimaa
Helsinki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record