Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38375

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY1_2008_Puutte ... lajien_tutkimusohjelma.pdf 3.908Mb PDF View/Open
Title: Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma – loppuraportti
Other contributor: Juslen, Aino
Kuusinen, Mikko
Muona, Jyrki
Siitonen, Juha
Toivonen, Heikki
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 1/2008
ISBN: 978-952-11-2947-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38375
Abstract: Ympäristöministeriön vuosina 2003–2007 rahoittama PUTTE on tähän asti suurin panostus lajistotutkimukseen Suomessa. Kymmenet tutkijat 40 hankkeessa ovat selvittäneet huonosti tunnettujen eliöryhmien, erityisesti sienten ja selkärangattomien eläinten, lajistoa, elintapoja, levinneisyyttä ja runsautta. Suomesta on löydetty tutkimusohjelman kuluessa lähes 1 500 maalle uutta lajia, joista 185 on tieteelle uusia, aiemmin kuvaamattomia lajeja. Viime vuosikymmeninä tehdyt uhanalaisarvioinnit ovat osoittaneet, että kaksi kolmasosaa maamme eliölajeista tunnetaan niin puutteellisesti, että niiden uhanalaisuutta ei ole voitu arvioida. Monista eliöryhmistä ei ole saatavana luetteloa Suomen lajeista eikä mitään määrityskirjallisuutta. PUTTE tuotti puutteellisesti tunnetuista metsälajeista runsaasti uutta tietoa, jota voidaan käyttää uhanalaisarvioinnin ja metsien suojelua koskevan päätöksenteon tukena, sekä myös useita laadukkaita määrityskirjoja. Tutkimushankkeiden tiivistelmien lisäksi loppuraportissa esitetään biodiversiteetin suojelun, lajistotutkimuksen ja uhanalaisarviointien taustaa. Raportissa arvioidaan PUTTEn kansainvälistä merkitystä sekä ohjelman tuloksia taksonomian, metsiensuojelun ja luonnonsuojelun kannalta. Tutkimusohjelman tulokset tiivistetään johtopäätöksiksi, joiden perusteella esitetään kymmenen keskeistä suositusta lajistotutkimuksen painotuksista, elinympäristöjen hoidon ja suojelun tarpeista sekä luontoharrastustoiminnan tukemisesta.
Subject: metsät
biodiversiteetti
luonnon monimuotoisuus
uhanalaiset lajit
uhanalaiset eläimet
uhanalaiset sienet
uhanalaiset kasvit
systematiikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record