Pohjavesinäytteenotto: Nykytila ja kehitystarpeet

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38376

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_48_2008.pdf 4.554MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Pohjavesinäytteenotto: Nykytila ja kehitystarpeet
Tekijä: Rintala, Jari; Suokko, Tuulikki
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 48/2008
ISSN: 1796-1637
ISBN: 978-952-11-3286-5
Tiivistelmä: Hankkeessa oli tarkoitus selvittää pohjavesinäytteenoton nykytilaa, arvioida kehittämistarpeita valtion ympäristöhallinnossa sekä jatkossa laatia yleisluonteiset ohjeet pohjavesinäytteenotolle. Näytteenoton kehittämistarpeeseen ja yhtenäistämiseen on kiinnitetty viime vuosina aiempaa enemmän huomiota niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin. Myös entistä vaativammat selvityskohteet asettavat vaatimuksia laadukkaalle pohjavesinäytteenotolle. Näytteenottoketjun laadukkuus ja läpinäkyvyys havaintoputken asentamisesta aina analyysitulosten hyödyntämiseen tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa. Pohjavesinäytteenotossa tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä näytteenotto- ja näytteenkäsittelymenetelmiä. Tutkimus tehtiin vuosina 2006–2007, jolloin pohjavesinäytteenoton nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi haastateltiin keskeisiä pohjavesinäytteenottoa tekevien organisaatioiden näytteenottajia ja muita edustajia sekä tutustuttiin eri organisaatioiden pohjavesinäytteenottomenetelmiin. Pääpaino tutkimuksessa oli valtion ympäristöhallinnon pohjavesinäytteenoton selvittämisessä ja kehittämisessä. Selvitys antaa yleiskuvan pohjavesinäytteenoton tilasta Suomessa. Selvityksen perusteella pohjavesinäytteenoton taso on kohonnut viime vuosina. Pohjavesinäytteenottajien koulutukseen ja työhön perehdyttämiseen on kiinnitetty aiempaan enemmän huomiota. Myös pohjavesinäytteenottokalusto samoin kuin pohjaveden laadun ja korkeuden mitta- ja seurantalaitteet ovat aiempaa kehittyneempiä ja käyttäjäystävällisempiä. Pohjaveden laatu- ja korkeustietojen hyödyntämisen tehostamiseksi on viime aikoina kehitetty valtakunnallisia tietojärjestelmiä niin laboratorioiden kuin tiedon käyttäjienkin tarpeisiin. Keskeiset pohjavesinäytteenoton kehittämistarpeet liittyivät näytteiden esikäsittelyyn sekä näytteenottoa valmisteleviin toimiin kentällä.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38376
Päiväys: 2008
Avainsanat: pohjavesi
näytteenotto
kenttätutkimus
kenttätyö
menetelmät
kehittäminen
välineet
henkilöstö
laadunvarmistus
ohjeet


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot