Pohjavesinäytteenotto: Nykytila ja kehitystarpeet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38376

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_48_2008.pdf 4.554Mb PDF View/Open
Title: Pohjavesinäytteenotto: Nykytila ja kehitystarpeet
Author: Rintala, Jari; Suokko, Tuulikki
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 48/2008
ISBN: 978-952-11-3286-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38376
Abstract: Hankkeessa oli tarkoitus selvittää pohjavesinäytteenoton nykytilaa, arvioida kehittämistarpeita valtion ympäristöhallinnossa sekä jatkossa laatia yleisluonteiset ohjeet pohjavesinäytteenotolle. Näytteenoton kehittämistarpeeseen ja yhtenäistämiseen on kiinnitetty viime vuosina aiempaa enemmän huomiota niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin. Myös entistä vaativammat selvityskohteet asettavat vaatimuksia laadukkaalle pohjavesinäytteenotolle. Näytteenottoketjun laadukkuus ja läpinäkyvyys havaintoputken asentamisesta aina analyysitulosten hyödyntämiseen tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa. Pohjavesinäytteenotossa tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä näytteenotto- ja näytteenkäsittelymenetelmiä. Tutkimus tehtiin vuosina 2006–2007, jolloin pohjavesinäytteenoton nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi haastateltiin keskeisiä pohjavesinäytteenottoa tekevien organisaatioiden näytteenottajia ja muita edustajia sekä tutustuttiin eri organisaatioiden pohjavesinäytteenottomenetelmiin. Pääpaino tutkimuksessa oli valtion ympäristöhallinnon pohjavesinäytteenoton selvittämisessä ja kehittämisessä. Selvitys antaa yleiskuvan pohjavesinäytteenoton tilasta Suomessa. Selvityksen perusteella pohjavesinäytteenoton taso on kohonnut viime vuosina. Pohjavesinäytteenottajien koulutukseen ja työhön perehdyttämiseen on kiinnitetty aiempaan enemmän huomiota. Myös pohjavesinäytteenottokalusto samoin kuin pohjaveden laadun ja korkeuden mitta- ja seurantalaitteet ovat aiempaa kehittyneempiä ja käyttäjäystävällisempiä. Pohjaveden laatu- ja korkeustietojen hyödyntämisen tehostamiseksi on viime aikoina kehitetty valtakunnallisia tietojärjestelmiä niin laboratorioiden kuin tiedon käyttäjienkin tarpeisiin. Keskeiset pohjavesinäytteenoton kehittämistarpeet liittyivät näytteiden esikäsittelyyn sekä näytteenottoa valmisteleviin toimiin kentällä.
Subject: pohjavesi
näytteenotto
kenttätutkimus
kenttätyö
menetelmät
kehittäminen
välineet
henkilöstö
laadunvarmistus
ohjeet


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record