Pohjavesinäytteenotto: Nykytila ja kehitystarpeet

Show simple item record

dc.contributor.author Rintala, Jari fi
dc.contributor.author Suokko, Tuulikki fi
dc.date.accessioned 2013-02-26T09:36:15Z
dc.date.available 2013-02-26T09:36:15Z
dc.date.issued 2008 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3286-5 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38376
dc.description.abstract Hankkeessa oli tarkoitus selvittää pohjavesinäytteenoton nykytilaa, arvioida kehittämistarpeita valtion ympäristöhallinnossa sekä jatkossa laatia yleisluonteiset ohjeet pohjavesinäytteenotolle. Näytteenoton kehittämistarpeeseen ja yhtenäistämiseen on kiinnitetty viime vuosina aiempaa enemmän huomiota niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin. Myös entistä vaativammat selvityskohteet asettavat vaatimuksia laadukkaalle pohjavesinäytteenotolle. Näytteenottoketjun laadukkuus ja läpinäkyvyys havaintoputken asentamisesta aina analyysitulosten hyödyntämiseen tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa. Pohjavesinäytteenotossa tulee käyttää yleisesti hyväksyttyjä näytteenotto- ja näytteenkäsittelymenetelmiä. Tutkimus tehtiin vuosina 2006–2007, jolloin pohjavesinäytteenoton nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi haastateltiin keskeisiä pohjavesinäytteenottoa tekevien organisaatioiden näytteenottajia ja muita edustajia sekä tutustuttiin eri organisaatioiden pohjavesinäytteenottomenetelmiin. Pääpaino tutkimuksessa oli valtion ympäristöhallinnon pohjavesinäytteenoton selvittämisessä ja kehittämisessä. Selvitys antaa yleiskuvan pohjavesinäytteenoton tilasta Suomessa. Selvityksen perusteella pohjavesinäytteenoton taso on kohonnut viime vuosina. Pohjavesinäytteenottajien koulutukseen ja työhön perehdyttämiseen on kiinnitetty aiempaan enemmän huomiota. Myös pohjavesinäytteenottokalusto samoin kuin pohjaveden laadun ja korkeuden mitta- ja seurantalaitteet ovat aiempaa kehittyneempiä ja käyttäjäystävällisempiä. Pohjaveden laatu- ja korkeustietojen hyödyntämisen tehostamiseksi on viime aikoina kehitetty valtakunnallisia tietojärjestelmiä niin laboratorioiden kuin tiedon käyttäjienkin tarpeisiin. Keskeiset pohjavesinäytteenoton kehittämistarpeet liittyivät näytteiden esikäsittelyyn sekä näytteenottoa valmisteleviin toimiin kentällä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3285-8 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 48/2008 fi
dc.subject pohjavesi fi
dc.subject näytteenotto fi
dc.subject kenttätutkimus fi
dc.subject kenttätyö fi
dc.subject menetelmät fi
dc.subject kehittäminen fi
dc.subject välineet fi
dc.subject henkilöstö fi
dc.subject laadunvarmistus fi
dc.subject ohjeet fi
dc.title Pohjavesinäytteenotto: Nykytila ja kehitystarpeet fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_48_2008.pdf 4.554Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record