Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT): Teollisuuden energiatehokkuus

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38378

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_51_2008.pdf 3.619Mb PDF View/Open
Title: Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT): Teollisuuden energiatehokkuus
Author: Heikkilä, Ilkka; Huumo, Mikko; Siitonen, Sari; Seitsalo, Pirkko; Hyytiä, Hille
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 51/2008
ISBN: 978-952-11-3330-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38378
Abstract: Tämä julkaisu perustuu kansallisen energiatehokkuuden BAT-toimialaryhmän päätökseen teettää suomenkielinen ja Suomen oloihin sovellettu versio energiatehokkuuden BAT-vertailuasiakirjan keskeisestä sisällöstä. Julkaisu on tehty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimeksiannosta ja sitä on ohjannut SYKEn, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Motiva Oy:n, Metsäteollisuus ry:n, Teknologiateollisuus ry:n ja Energiateollisuus ry:n edustajista koostunut ryhmä. Työn vastuullisena tekijänä on ollut Pöyry Energy Oy. Energiatehokkuuden vertailuasiakirja on laaja horisontaalinen asiakirja, jossa on käsitelty energiatehokkuuden parantamista yrityksen tai toimipaikan tasolla. Energiatehokkuuden vertailuasiakirjan rakenne poikkeaa muista vertailuasiakirjoista, koska siinä ei oteta kantaa parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla saavutettaviin energian kulutus- tai päästötasoihin. Asiakirjassa esitellyt tekniikat ja niitä tukevat esimerkit on valittu niin, että niitä voitaisiin hyödyntää laajasti eri teollisuuden aloilla. Energiatehokkuuden vertailuasiakirjan tärkeimmät viestit energiatehokkuuden saavuttamiseksi ovat: - Energiatehokkuuden vertailuasiakirjaa tulee käyttää sektorikohtaisten ja muiden vertikaalisten vertailuasiakirjojen rinnalla määriteltäessä tarkasteltavan toiminnan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa IPPC-direktiivin soveltamisalan laitoksiin ja toimintoihin. - Energiatehokkuuden vertailuasiakirjan tavoitteena on linkittää yhteen energiatehokkuuden kokonaisvaltainen johtamisjärjestelmä aina laitostason laitteiden parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan asti. - Vertailuasiakirja selventää energiatehokkuuden ja energialajien määritelmiä, käy läpi hyödyllisiä energiatehokkuuden mittareita ja niiden käyttöä laitostasolla sekä laitosten energiatehokkuuden vertailua. - Suomessa on laaja eri aloja kattava energiatehokkuussopimusjärjestelmä, jota julkaisu esittelee. Lisäksi teollisuuden ja energiatuotannon yritysten suomalaista energiatehokkuusjärjestelmää ETJ:tä on haluttu erityisesti tuoda raportissa esille. Myös keskeisimmät energiakäytön analyysimenetelmät on kuvattu keinona energiatehokkuuden nykytilan selvittämiseksi ja jatkuvan parantamisen edellytysten luomiseksi. - Energiatehokkuuden vertailuasiakirja määrittelee parhaat käytettävissä olevat tekniikat energiatehokkuuden saavuttamiseksi järjestelmä-, prosessi- ja laitetasolla. Yksityiskohtaisten laitetason esimerkkien lisäksi vertailuasiakirja ottaa kantaa myös parhaan käytettävissä olevan tekniikan hyödyntämiseen laitostasolla esimerkiksi tehokkaan suunnittelun, toimintatapojen ja seurannan avulla.
Subject: teollisuus
energiatehokkuus
paras käytettävissä oleva tekniikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record