Lakeuksien laidalta Katikan kuruille: Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38385

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY37_2008_OSA1.pdf 3.843Mb PDF View/Open
SY37_2008_OSA2.pdf 1.720Mb PDF View/Open
Title: Lakeuksien laidalta Katikan kuruille: Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Author: Nummijärvi, Marketta
Publisher: Länsi-Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 37/2008
ISBN: 978-952-11-3229-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38385
Abstract: Suomen luonnonsuojelulaki (LSL 1096/1996, 32§) mahdollistaa erityisen maisema-alueen perustamisen luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai maisemaan liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Tämän julkaisun on tarkoitus toimia suunnitelmana tuollaisen maisemanhoitoalueen perustamiseksi Kauhajoen Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Etelä-Pohjanmaalla. Julkaisussa esitellään Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen perustamiseen tähtäävä suunnitteluprosessi ja sen tulokset. Siinä määritellään alueen maiseman arvot sekä periaatteet niiden vaalimiseksi ja säilyttämiseksi. Se sisältää ohjeita kulttuurimaiseman hoitoon sekä ehdotuksia maiseman muutoksen hallintaan soveltuviksi, vapaaehtoisuuteen perustuviksi toimintatavoiksi. Suunnitelma on tulos laajasta osallisyhteistyöstä, jonka yhteydessä on tarkasteltu niin maa- ja metsätalousympäristön, rakennetun ympäristön kuin luonto- ja virkistysarvojenkin hoitoa. Suunnitteluprosessin myötä muovautunut käyttö- ja hoitosuunnitelma rakentuu tavoitteista, suosituksista, suunnitelma- ja teemakartoista sekä rakennustapaohjeita sisältävistä hoitokorteista. Lisäksi tuodaan esille maisemanhoidon tavoitteiden toteutumista edistäviä keinoja, yhteistyötahoja ja rahoitusmuotoja. Maisema-arvojen seurannalle ja hoidon toteutukselle on hahmoteltu malli, jossa vastuu jakautuu eri toimijatahoille. Julkaisussa esitellään myös käytännön maisemanhoitotöistä saatuja kokemuksia. Selvitys sisältää hahmotelman Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen perustamispäätökseksi.
Subject: maisemanhoitoalueet
kulttuurimaisema
maisemanhoito
maisemansuojelu
maisemasuunnittelu
osallistuva suunnittelu
suunnitelmat
Hyyppä
Kauhajoki
Etelä-Pohjanmaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record