Vakituisen ranta-asutuksen kuntataloudelliset vaikutukset

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38393

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY38_2007_Vakit ... oudelliset_vaikutukset.pdf 1.514Mb PDF View/Open
Title: Vakituisen ranta-asutuksen kuntataloudelliset vaikutukset
Author: Koski, Kimmo
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 38/2007
ISBN: 978-952-11-2863-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38393
Abstract: Vakituisten asuntojen rakentaminen rannalle vaikuttaa rantaluonnon ja ympäristön lisäksi kunnan yhdyskuntarakenteeseen ja taajamien kehittämiseen. Sillä on myös kuntataloudellisia vaikutuksia, jotka kannattaa ottaa huomioon rantojen käyttöä suunniteltaessa. Tässä julkaisussa paneudutaan vakituisesta asutuksesta aiheutuvien kuntataloudellisten vaikutusten arviointiin. Julkaisussa kartoitetaan kuntatalouteen vaikuttavia tekijöitä sekä esitetään tapoja näiden tekijöiden kuvaamiseksi, vaikutusten arvioimiseksi ja tulosten esittämiseksi. Pilottikuntien esimerkkien avulla havainnollistetaan, miten erilailla vaikutusten arviointi voidaan eri tilanteissa toteuttaa. Julkaisu on tarkoitettu kuntien kaavoittajille ja päättäjille sekä konsulteille ja kaavoitusta ohjaaville viranomaisille. Koska vakituinen ranta-asutus vaikuttaa koko kunnan kehittämiseen, julkaisussa korostetaan strategisen otteen merkitystä. Vakituisen asutuksen sijoittaminen kunnan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tukevalla tavalla on tärkeää paitsi kunnan talouden myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.
Subject: haja-asutus
rannat
rantarakentaminen
kaavoitus
kunnallistalous
yhdyskuntatalous
taloudelliset vaikutukset
arviointi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record