Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT. Yhteenveto päättäjille / Assessing the adaptive capacity of the Finnish environment and society under a changing climate: FINADAPT. Summary for Policy Makers

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/38397

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SY_1_2007_FINADAPT.pdf 1.409Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT. Yhteenveto päättäjille / Assessing the adaptive capacity of the Finnish environment and society under a changing climate: FINADAPT. Summary for Policy Makers
Medarbetare: Carter, Timothy R.
Utgivare: Suomen ympäristökeskus
Datum: 2007
Språk: fin
Tillhör serie: Suomen ympäristö 1/2007 (The Finnish Environment 1/2007)
ISBN: 978-952-11-2543-0978-952-11-2542-3
ISSN: 1796-1637
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/38397
Abstrakt: FINADAPT (Suomalaisen ympäristön ja yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastonmuutokseen) konsortioon kuului 14 osahanketta. FINADAPT oli osa Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa, jota koordinoi ympäristöministeriö. FINADAPTin tavoitteena oli tuottaa tutkimusraportti Suomen haavoittuvuudesta ja sopeutumiskyvystä ilmastonmuutokseen. Tutkimus perustui kirjallisuusselvityksiin, avainryhmien osallistumiseen, seminaareihin sekä sektorikohtaiseen tutkimukseen. Konsortiota koordinoi Suomen ympäristökeskus ja siihen kuului 11 tutkimuslaitosta. FINADAPT käsitti seuraavat aihealueet: ilmastotieto ja skenaariot, luonnon monimuotoisuus, metsätalous, maatalous, vesivarat, terveys, liikenne, rakennettu ympäristö, energiainfrastruktuuri, matkailu ja luonnon virkistyskäyttö, sosio-ekonominen selvitys, yhdyskuntasuunnittelu ja kysely avainryhmille. FINADAPTin pääviestit ovat: 1. Suomen ilmasto muuttuu 2. Muutokset Suomen ilmastossa jatkuvat ja ne voivat tulevaisuudessa kiihtyä 3. Päästöjen vähentäminen voi hidastaa ilmastonmuutosta, mutta sopeutumista tarvitaan 4. FINADAPT on tutkinut suomalaisen ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiskykyä 5. Suomelle on kehitetty sosio-ekonomiset ja ympäristöskenaariot suurille ja pienille päästöille 6. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo 7. Viimeaikaiset äärevät sääilmiöt ovat yhdenmukaisia ilmastonmuutosarvioiden kanssa 8. Ilmastonmuutoksen arvioidaan sekä heikentävän että vahvistavan ekosysteemipalveluja 9. Ilmastonmuutos merkitsee sekä riskejä että mahdollisuuksia infrastruktuurille ja ihmisen hyvinvoinnille 10. Ilmastonmuutoksen vaikutuksien ja sopeutumistoimien kustannuksista on vain epävarmoja arvioita 11. Tunnetut ja käytössä olevat keinot sopeutua ilmaston vaihteluun voivat olla riittämättömiä 12. Lisääntyvän ilmastoriskin kustannustehokkaaksi hallitsemiseksi tarvitaan nopeita poliittisia päätöksiä 13. Tiettyjen toimintastrategioiden avulla voidaan samanaikaisesti hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua muutoksiin 14. Yleinen tietoisuus on sopeutumisen kannalta tärkeää 15. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta Suomelle voitaisiin laatia sopivimmat sopeutumisstrategiat.
Beskrivning: Publication contains texts both in Finnish and in English.
Subject: ilmastonmuutokset
vaikutukset
sopeutuminen
ilmastopolitiikka
ilmansuojelu
skenaariot
FINADAPT


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post