Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT. Yhteenveto päättäjille / Assessing the adaptive capacity of the Finnish environment and society under a changing climate: FINADAPT. Summary for Policy Makers

Show simple item record

dc.contributor.editor Carter, Timothy R.
dc.date.accessioned 2013-02-26T09:37:13Z
dc.date.available 2013-02-26T09:37:13Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 978-952-11-2543-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38397
dc.description Publication contains texts both in Finnish and in English.
dc.description.abstract FINADAPT (Suomalaisen ympäristön ja yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastonmuutokseen) konsortioon kuului 14 osahanketta. FINADAPT oli osa Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa, jota koordinoi ympäristöministeriö. FINADAPTin tavoitteena oli tuottaa tutkimusraportti Suomen haavoittuvuudesta ja sopeutumiskyvystä ilmastonmuutokseen. Tutkimus perustui kirjallisuusselvityksiin, avainryhmien osallistumiseen, seminaareihin sekä sektorikohtaiseen tutkimukseen. Konsortiota koordinoi Suomen ympäristökeskus ja siihen kuului 11 tutkimuslaitosta. FINADAPT käsitti seuraavat aihealueet: ilmastotieto ja skenaariot, luonnon monimuotoisuus, metsätalous, maatalous, vesivarat, terveys, liikenne, rakennettu ympäristö, energiainfrastruktuuri, matkailu ja luonnon virkistyskäyttö, sosio-ekonominen selvitys, yhdyskuntasuunnittelu ja kysely avainryhmille. FINADAPTin pääviestit ovat: 1. Suomen ilmasto muuttuu 2. Muutokset Suomen ilmastossa jatkuvat ja ne voivat tulevaisuudessa kiihtyä 3. Päästöjen vähentäminen voi hidastaa ilmastonmuutosta, mutta sopeutumista tarvitaan 4. FINADAPT on tutkinut suomalaisen ympäristön ja yhteiskunnan sopeutumiskykyä 5. Suomelle on kehitetty sosio-ekonomiset ja ympäristöskenaariot suurille ja pienille päästöille 6. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo 7. Viimeaikaiset äärevät sääilmiöt ovat yhdenmukaisia ilmastonmuutosarvioiden kanssa 8. Ilmastonmuutoksen arvioidaan sekä heikentävän että vahvistavan ekosysteemipalveluja 9. Ilmastonmuutos merkitsee sekä riskejä että mahdollisuuksia infrastruktuurille ja ihmisen hyvinvoinnille 10. Ilmastonmuutoksen vaikutuksien ja sopeutumistoimien kustannuksista on vain epävarmoja arvioita 11. Tunnetut ja käytössä olevat keinot sopeutua ilmaston vaihteluun voivat olla riittämättömiä 12. Lisääntyvän ilmastoriskin kustannustehokkaaksi hallitsemiseksi tarvitaan nopeita poliittisia päätöksiä 13. Tiettyjen toimintastrategioiden avulla voidaan samanaikaisesti hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua muutoksiin 14. Yleinen tietoisuus on sopeutumisen kannalta tärkeää 15. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta Suomelle voitaisiin laatia sopivimmat sopeutumisstrategiat. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 1/2007 (The Finnish Environment 1/2007) fi
dc.relation.isversionof 978-952-11-2542-3
dc.subject ilmastonmuutokset fi
dc.subject vaikutukset fi
dc.subject sopeutuminen fi
dc.subject ilmastopolitiikka fi
dc.subject ilmansuojelu fi
dc.subject skenaariot fi
dc.subject FINADAPT
dc.title Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT. Yhteenveto päättäjille / Assessing the adaptive capacity of the Finnish environment and society under a changing climate: FINADAPT. Summary for Policy Makers fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus
dc.relation.issn 1796-1637

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_1_2007_FINADAPT.pdf 1.409Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record