Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38399

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_14_2007_Moreenimuodostumien sijaintikartat.pdf 4.236Mb PDF View/Open
SY_14_2007_More ... täin ja arvoluokittain.pdf 70.14Kb PDF View/Open
SY_14_2007_More ... eskuksittain_(Liite_1).pdf 99.02Kb PDF View/Open
SY_14_2007_More ... a kunnittain_(Liite_2).pdf 78.29Kb PDF View/Open
SY_14_2007.pdf 9.461Mb PDF View/Open
Title: Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat
Author: Mäkinen, Kalevi; Palmu, Jukka-Pekka; Teeriaho, Jari; Rönty, Hannu; Rauhaniemi, Tom; Jarva, Jaana
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 14/2007
ISBN: 978-952-11-2662-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38399
Abstract: Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena oli luoda kattava kuva Suomen moreenimuodostumista ja tuottaa niistä yhtenäinen ympäristöperusteinen luokitusaineisto ennen muuta maa-aineslain edellyttämän lupaharkinnan ja maankäytön suunnittelun tarpeita varten. Moreenimuodostumiin ei toistaiseksi ole kiinnitetty erityistä suojelullista tai taloudellista huomiota. Moreenin taloudellinen käyttö luonnon harjusoraa korvaavana materiaalina on lisääntymässä samaan tapaan kuin kalliokiven käyttö. Moreenimuodostumien kiviaines, erityisesti jalostettuna, on jo lähitulevaisuudessa taloudellisesti kiinnostava kiviainesvaranto. Moreenimuodostumista löytyy sellaista luonnon geologista, biologista ja maisemallista monimuotoisuutta, jolla suojeluarvojen kannalta on huomattavaa merkitystä. Moreenimuodostumiin liittyy samantyyppisiä maisemallisia ja elollisen luonnon arvoja kuin kallioihin ja harjuihin; korkeita selänteitä, paikoin avoimia kasvillisuustyyppejä, varjorinteitä tai ravinteikasta maaperää, johon liittyy lehtoja tai lettoja. Moreenimuodostumat on tässä tutkimuksessa arvotettu niiden geologisten, maisemallisten ja biologisten ominaisuuksien perusteella. Arvotus on tehty koko maasta Ahvenanmaata ja luonnonsuojelualueita lukuun ottamatta. Julkaisun lopussa on kohdeluettelo, josta ilmenevät kohteiden sijaintikunta, muodostumatyyppi, arvoluokka, pinta-ala sekä arvotettujen tekijöiden pistearvot. Painettuun julkaisuun liittyy DVD-levy, joka sisältää valtakunnallisesti arvokkaiden moreenimuodostumien kohdekuvaukset ja karttatulosteet ympäristökeskuksittain.
Description: Julkaisu sisältää yhteenvetotaulukoita, jotka on järjestetty entisten ympäristökeskusten ja vuoden 2006 kuntatilanteen mukaisesti. Alueiden rajaukset ovat saatavissa myös digitaalisessa muodossa ympäristöhallinnon Oiva-palvelusta: www.ymparisto.fi/oiva
Subject: moreeni
maa-aines
maisema
inventointi
geologia
geomorfologia
glasiaaligeologia
geodiversiteetti
biodiversiteetti
maaperänsuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record