Ympäristömelun vaikutukset

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/38400

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_3_2007_Ymparistomelun_vaikutukset.pdf 950.2KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Ympäristömelun vaikutukset
Tekijä: Jauhiainen, Tapani; Vuorinen, Heikki S.; Heinonen-Guzejev, Marja
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2007
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 3/2007
ISBN: 978-952-11-2564-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38400
Tiivistelmä: Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 1977 kansainvälisten meluvaikutusten asiantuntijoiden Maailman terveysjärjestöille (WHO) kokoaman selvityksen pohjalta julkaisun "Ympäristömelun vaikutukset". Tämän jälkeen tietämys melunvaikutuksista on syventynyt ja laajentunut, minkä takia julkaisun päivitys on tarpeen. Uusi julkaisu käsittelee melun vaikutuksia käyttämällä samaa ryhmittelyä, jota WHO käyttää ulkoisista tai sisäisistä syistä johtuvien sairauksien ja niiden seurannaisvaikutusten yhteydessä. Vaikutuksia ovat kudos- ja elinvaurion lisäksi toiminnallinen vaurio, toiminnanvajaus ja haitta. Julkaisussa lähtökohtana ovat nimenomaan melun vaikutukset eivätkä melun akustiset äänipiirteet, kuten äänekkyys. Julkaisu esittelee ympäristömelun eri vaikutukset painottaen niiden yleisyyttä ja merkitystä. Niistä häiritsevyys on merkityksellisin. Sen ohella käsitellään melun haitallisia vaikutuksia uneen, kognitiivisiin toimintoihin erityisesti lapsilla, puheviestintään, sydän- ja verenkiertoelimistön toimintoihin sekä joskus aiheutuvaa kuulovauriota. Uusimman tutkimustiedon mukaan pitkäaikaisen altistumisen ympäristömelulle on todettu lisäävän riskiä verisuonisairauksiin. Julkaisussa kiinnitetään lisäksi huomiota meluherkkyyteen, jota ei ole aiemmin otettu riittävästi huomioon. Julkaisun liitteenä ovat WHO:n suositukset ympäristömelusta vuodelta 2000.
Avainsanat: melu
altistuminen
vaikutukset
terveysvaikutukset
meluntorjunta
ympäristöterveys


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot