Ympäristömelun vaikutukset

Show simple item record

dc.contributor.author Jauhiainen, Tapani fi
dc.contributor.author Vuorinen, Heikki S. fi
dc.contributor.author Heinonen-Guzejev, Marja fi
dc.date.accessioned 2013-02-26T09:37:16Z
dc.date.available 2013-02-26T09:37:16Z
dc.date.issued 2007 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-2564-5 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38400
dc.description.abstract Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 1977 kansainvälisten meluvaikutusten asiantuntijoiden Maailman terveysjärjestöille (WHO) kokoaman selvityksen pohjalta julkaisun "Ympäristömelun vaikutukset". Tämän jälkeen tietämys melunvaikutuksista on syventynyt ja laajentunut, minkä takia julkaisun päivitys on tarpeen. Uusi julkaisu käsittelee melun vaikutuksia käyttämällä samaa ryhmittelyä, jota WHO käyttää ulkoisista tai sisäisistä syistä johtuvien sairauksien ja niiden seurannaisvaikutusten yhteydessä. Vaikutuksia ovat kudos- ja elinvaurion lisäksi toiminnallinen vaurio, toiminnanvajaus ja haitta. Julkaisussa lähtökohtana ovat nimenomaan melun vaikutukset eivätkä melun akustiset äänipiirteet, kuten äänekkyys. Julkaisu esittelee ympäristömelun eri vaikutukset painottaen niiden yleisyyttä ja merkitystä. Niistä häiritsevyys on merkityksellisin. Sen ohella käsitellään melun haitallisia vaikutuksia uneen, kognitiivisiin toimintoihin erityisesti lapsilla, puheviestintään, sydän- ja verenkiertoelimistön toimintoihin sekä joskus aiheutuvaa kuulovauriota. Uusimman tutkimustiedon mukaan pitkäaikaisen altistumisen ympäristömelulle on todettu lisäävän riskiä verisuonisairauksiin. Julkaisussa kiinnitetään lisäksi huomiota meluherkkyyteen, jota ei ole aiemmin otettu riittävästi huomioon. Julkaisun liitteenä ovat WHO:n suositukset ympäristömelusta vuodelta 2000. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-2563-8 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 3/2007 fi
dc.subject melu fi
dc.subject altistuminen fi
dc.subject vaikutukset fi
dc.subject terveysvaikutukset fi
dc.subject meluntorjunta fi
dc.subject ympäristöterveys fi
dc.title Ympäristömelun vaikutukset fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_3_2007_Ymparistomelun_vaikutukset.pdf 950.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record