YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa – Soveltamisratkaisujen laatu ja yhtenäisyys 1994-2006

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38406

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_18_2007.pdf 1.008Mb PDF View/Open
Title: YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa – Soveltamisratkaisujen laatu ja yhtenäisyys 1994-2006
Author: Käyhkö, Ulla-Riitta; Pölönen, Ismo; Grönlund, Elisabeth
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 18/2007
ISBN: 978-952-11-2695-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38406
Abstract: 1.9.2006 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä toimivalta päättää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) soveltamisesta yksittäistapauksissa siirtyi ympäristöministeriöltä alueellisille ympäristökeskuksille. Julkaisussa analysoidaan uudistunutta lainsäädäntöä sekä ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten aikaisempia päätös- ja lausuntokäytäntöjä YVA-menettelystä yksittäistapauksissa tehtävien päätösten laadun ja yhtenäisyyden edistämiseksi. Aikaisempien soveltamiskäytäntöjen osalta tarkastelukohteena ovat ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten vuosina 1994–2006 tekemät YVA-menettelyn soveltamisratkaisut (yhteensä 318 kpl). Selvityksessä analysoidun aineiston perusteella YVA-menettelyn tapauskohtaista soveltamista koskevien käytäntöjen kehittämistarpeet koskevat erityisesti soveltamisharkinnan sitomista tarkemmin YVA-lainsäädännössä tarkoitettuihin harkintakriteereihin, perustelujen kattavuutta, eri hankkeista aiheutuvien yhteisvaikutusten ja hankkeen vaikutuksiin liittyvien epävarmuuksien huomioonottamista sekä vaikutusten merkittävyyden kokonaisvaltaista tarkastelua.
Subject: ympäristövaikutukset
arviointi
lainsäädäntö
soveltaminen
harkintavalta
ratkaisut
päätökset
lausunnot
ympäristökeskukset
ympäristöministeriö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record