Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38415

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY4_2007_Tuuliv ... ntytavat_ja_leviaminen.pdf 1.634Mb PDF View/Open
Title: Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen
Author: Di Napoli, Carlo
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 4/2007
ISBN: 978-952-11-2585-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38415
Abstract: Tässä selvityksessä käsitellään tuulivoimalaitosten käyntiäänen syntytapoja, vaimentamismahdollisuuksia sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat äänen leviämiseen ympäristöön. Tuulivoimaloiden käyntiääni muodostuu tuulivoimalan lapojen pyörimisestä ja voimalan koneistosta lähtevästä äänestä. Tuulivoimalan melua voidaan vaimentaa muun muassa rajoittamalla lapojen pyörimisnopeutta, muuttamalla lapakulmaa sekä kehittämällä tuulivoimaloiden lapojen geometriaa. Sään vaikutus on merkittävä tekijä sekä melun leviämiseen että sen kokemiseen. Tuulivoimalan käyntiäänen leviäminen ympäristöön on sidoksissa alailmakehän tilaan; tuulisuuteen, lämpötilaan ja sen pystyjakaumaan sekä ilmakerroksen termiseen stabiilisuuteen. Nämä paikoin monimutkaiset ja toisistaan riippuvat ilmiöt vaikeuttavat oleellisesti melun leviämisen hetkellistä ennustettavuutta. Taustamelu vaikuttaa huomattavasti tuulivoimaloiden melun kuuluvuuteen. Taustamelua lisääviä tekijöitä ovat tuulikohina sekä aaltojen aiheuttama kohina.
Subject: tuulivoimalat
melu
meluntorjunta


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record