Kotakentistä jälleenrakennuksen aikaan. Saijan maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38418

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_5_2007.pdf 9.395Mb PDF View/Open
SY_5_2007_LIITE_1.pdf 2.740Mb PDF View/Open
Title: Kotakentistä jälleenrakennuksen aikaan. Saijan maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
Author: Rauhala, Jouni; Nivakoski, Annakaisa; Yrjänheikki, Erkki; Lundvall, Päivi
Publisher: Lapin ympäristökeskus
Date: 2007
Belongs to series: Suomen ympäristö 5/2007
ISBN: 978-952-11-2589-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38418
Abstract: Saijan kylä on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi ympäristöministeriön vuonna 1993 julkaisemassa Arvokkaat maisema-alueet; maisematyöryhmän mietintö II -teoksessa. Lapin ympäristökeskus käynnisti Saijan maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen helmikuussa 2006. Suunnitelman tavoitteeksi asetettiin alueen maisemallisesti arvokkaiden tekijöiden tunnistaminen ja niiden kunnostus- ja hoitosuunnitelmien kirjaaminen yhteistyössä maanomistajien ja paikallisten päättäjien kanssa. Hoitosuunnitelman tarkoituksena on opastaa kylän maanomistajia ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada tulevaisuudessa kunnostus- ja hoitotukia. Keskeisenä tavoitteena oli myös maisema-aluepäätöksen valmistelu maakunnallisesti arvokkaalle Saijan kylän alueelle. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä Saijan kyläläisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmassa ei anneta yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä, vaan tarkoituksena on korostaa Saijan kylämaiseman olennaisia piirteitä ja niiden huomioimista eri toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Subject: kylät
maisema
maisemanhoito
maisemansuojelu
maankäyttö
rakennettu ympäristö
suunnitelmat
historia
Salla
Saija
Lappi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record