Hydrologinen vuosikirja 2001-2005 / Hydrological Yearbook 2001-2005

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38421

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_44_2007.pdf 13.54Mb PDF View/Open
Title: Hydrologinen vuosikirja 2001-2005 / Hydrological Yearbook 2001-2005
Other contributor: Korhonen, Johanna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 44/2007
ISBN: 978-952-11-2930-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38421
Abstract: Hydrologinen vuosikirja 2001–2005 sisältää yleiskatsaukset vuosien 2001–2005 hydrologisiin oloihin Suomessa sekä taulukoita ja kaavioita hydrologisten muuttujien vuorokausi- tai kuukausikeskiarvoista kyseisinä vuosina. Vertailutietoina on keski- ja ääriarvoja kausille 1961–1990 ja 1991–2005. Jaksoille määritetyt keskiarvot poikkeavat monissa tapauksissa toisistaan, koska 1990-luku ja 2000-luvun alku mm. olivat aiempia vuosikymmeniä lämpimämpiä. Taulukoissa kuvaillaan myös havaintopaikkoja. Ennen kunkin hydrologisen muuttujan havaintotaulukkoa on kuvaus muuttujan havainnointi- tai määritystavasta sekä havaintoverkkojen laajuudesta, eräissä tapauksissa myös havaintopaikkakartta. Yhteenvetoja esitetään seuraavista muuttujista: vedenkorkeus, virtaama, pienten alueiden valuma, aluesadanta (mittarivirheiden suhteen korjaamattomat arvot), lumipeitteen vesiarvon aluearvo, haihdunta Class A -astioista, avoveden pintalämpötila, järvien jäätyminen ja jäänlähtö, jään paksuus, pohjaveden pinnankorkeus sekä lumen ja roudan syvyys.
Subject: hydrologia
järvet
joet
vesistöt
vesi
vedenkorkeus
virtaama
sademäärä
lumi
vesiarvo
haihdunta
lämpötila
jää
jääpeite
pohjavesi
routa
tilastot
vuosikirjat
hydrologinen vuosikirja


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record