Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38431

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_23_2007.pdf 3.455Mb PDF View/Open
Title: Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet
Author: Reinikainen, Jussi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 23/2007
ISBN: 978-952-11-2732-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38431
Abstract: Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) on säädetty maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksille kynnys- ja ohjearvot, joita käytetään asetuksen mukaisen arvioinnin apuna. Tässä julkaisussa esitetään kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet. Kynnys- ja ohjearvojen perustaksi on määritetty yleisellä tasolla tehdyn riskinarvioinnin avulla viitearvot, jotka kuvaavat ympäristö- ja terveysriskien suhteen merkityksettömiä ja suurimpia hyväksyttäviä pitoisuuksia maaperässä. Julkaisussa on esitetty tämän riskinarvioinnin menetelmät, lähtötiedot ja tulokset sekä arvio niihin liittyvästä epävarmuudesta. Lisäksi julkaisussa on kuvattu, miten riskinarvion tuloksia on sovellettu kynnys- ja ohjearvojen asettamisessa ja mitä muita tekijöitä tässä on otettu huomioon. Julkaisua on tarkoitus soveltaa apuna maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa siten, että kynnys- ja ohjearvojen käyttö olisi tarkoituksenmukaista. Julkaisu auttaa tunnistamaan ja määrittämään maaperän haitallisista aineista aiheutuva ympäristö- ja terveysriskejä sekä esittää päätöksentekoa tukevaa taustatietoa. 
Subject: maaperän saastuminen
maaperä
kunnostus
puhdistus
haitalliset aineet
ympäristömyrkyt
kemikaalit
raja-arvot
ympäristöriskit
terveysriskit
riskinarviointi
ohjearvot


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record