Kuopio 2015. Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38432

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_36_2007.pdf 5.601Mb PDF View/Open
Title: Kuopio 2015. Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunki
Author: Kosonen, Leo
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 36/2007
ISBN: 978-952-11-2853-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38432
Abstract: Miksi Kuopion kaupunkisuunnittelua ohjataan sormimallilla? Miksi sormimallissa on asetettu tavoitteeksi jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin kehittäminen? Miksi Kuopiossa seurataan autoistumista ja autokaupungin kehittymistä, vaikka Kuopion autoistumisaste on Helsingin jälkeen maan alhaisin? Kuopiossa on toteutettu suunnitelmia, joilla eheytetään kaupunkia. Kuopion rännikatuverkosto on palautettu jalankulkukaupungin katuverkoksi. On rakennettu uusi bussikaupunginosa, joka liittyy bussisillalla vanhaan lähiöön. Rakenteilla on Saaristokaupunki, joka eheyttää eteläisen suunnan kaupunkirakennetta. Uudet hankkeet ja suunnitelmat pohjautuvat kaupungin aiempiin rakentamisvaiheisiin ja kaupunkisuunnittelun pitkään perinteeseen. Perinteinen kaupunkikäsitys, joka tunnetaan nimellä ”moderni kaupunki” tai ”nykyaikainen kaupunki”, on kuitenkin saanut väistyä. Tilalle on otettu uusi kaupunkikäsitys, jota parhaiten kuvaa nimi ”jalankulku- joukkoliikenne- ja autokaupunki”. Julkaisussa käydään läpi Kuopion kaupunkirakenteen muutoksia ja niiden suunnittelua. Kuvauksessa on runsaasti yhtymäkohtia muiden kaupunkien kehitykseen sekä ajankohtaisiin haasteisiin, joita sisältyy käsitteisiin ”kestävä kaupunki”, ”terve kaupunki” ja ”ilmastonmuutoksen ehkäiseminen”.
Subject: kaupungit
yhdyskuntasuunnittelu
kaupunkisuunnittelu
kaupunkirakenne
autoliikenne
lähiöt
jalankulku
kevyt liikenne
joukkoliikenne
Kuopio


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record