Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma 2006–2016

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38436

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY35_2007_Luonnon_puolesta_-_ihmisen_hyvaksi.pdf 3.064Mb PDF View/Open
Title: Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi. Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma 2006–2016
Other contributor: Heikkinen, Ilkka
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 35/2007
ISBN: 978-952-11-2851-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38436
Abstract: Suomi on sitoutunut kansainvälisten tavoitteiden entistä tehokkaampaan toimeenpanoon hidastaakseen merkittävästi vuoteen 2010 mennessä biologisen monimuotoisuuden häviämistä maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Lisäksi Suomi on sitoutunut edistämään biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Tavoitteena on Suomen luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja kehitys, joka turvaa paitsi luonnon monimuotoisuuden säilymisen myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot. Strategiassa Suomi sitoutuu edelleen kamppailemaan luonnon monimuotoisuuden säilymisen puolesta yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa. Strategian ja toimintaohjelman toteuttamisella pyritään myös varmistamaan YK:n ympäristö- ja kehitysprosessissa (UNCED, Rio de Janeiro 1992) solmitun biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen velvoitteiden toteutus.
Subject: luonnon monimuotoisuus
biodiversiteetti
luonnonsuojelu
ympäristönsuojelu
ilmastonmuutokset
ympäristön tila
luonnonvarat
kestävä käyttö
strategia
toimintaohjelmat
kansainväliset sopimukset
luonnonsuojelupolitiikka


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record