Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015: Valtioneuvoston periaatepäätös / Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015: Statsrådets principbeslut

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38438

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_10_2007.pdf 4.527Mb PDF View/Open
Title: Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015: Valtioneuvoston periaatepäätös / Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015: Statsrådets principbeslut
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 10/2007
ISBN: 978-952-11-2600-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38438
Abstract: Valtioneuvosto  teki 23.11.2006 periaatepäätöksen "Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015". Ohjelmassa määritellään toimia, joiden tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila ja estää tilan heikkeneminen. Ohjelma koskee sisävesiä, rannikkovesiä ja pohjavesiä. Suuntaviivat tukevat alueellisten vesienhoitosuunnitelmien laatimista. Ne tukevat myös EU:n meristrategiadirektiivin ja Itämeren maiden yhteisen Itämeren suojelua koskevan toimintaohjelman laatimista ja toimeenpanoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi toimitaan kuudella päätavoitealueella. Nämä  ovat rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen, haitallisista aineista aiheutuvien riskien vähentäminen, vesirakentamisen ja vesistöjen säännöstelyn haittojen vähentäminen,  pohjavesien suojelu, vesiluonnon monimuotoisuuden suojelu sekä vesien kunnostus. Tärkein tavoite on rehevöitymistä aiheuttavan ravinnekuormituksen vähentäminen, mikä edellyttää hajakuormituksen erityisesti maatalouden kuormituksen vähentämistä. Maatalouden ravinnekuormitusta tulee vähentää vuoteen 2015 mennessä vähintään kolmanneksella vuosien 2001-2005 keskimääräiseen tasoon verrattuna. Toimet maatalouden ravinnekuormituksen puolittamistavoitteen saavuttamiseksi tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia keinoja on tarkoitus selvittää hallinnonalojen yhteisellä jatkoselvityksellä. Yhdyskuntien ja kalankasvatuksen jätevesikuormituksen vähentämiseksi sovitaan toimialan kanssa vapaaehtoisista ympäristötavoitteista. Pohjavesien suojelua tehostetaan laatimalla kaikille tärkeille pohjavesialueille suojelusuunnitelmat. Lainsäädännön muutostarpeet ja tähän liittyvät rahoitustarpeet selvitetään. Pienvesien suojelua on tarpeen kehittää myös lainsäädännöllisn toimin. Vesistöjen säännöstelyjen tarkoituksenmukaisuuden ja haittojen vähentämisen arviointia jatketaan. Vesien kunnostuksia edistetään erityisesti vaelluskalakantojen elvyttämiseksi  ja pitämiseksi elinvoimaisina.
Subject: vesistöt
pohjavesi
vedenlaatu
vesistönkuormitus
rehevöityminen
vesienhoito
vesiensuojelu
ympäristön tila
tavoitteet
ohjelmat
tavoiteohjelmat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record