Casein-poly(acrylic acid) nanoparticles as controlled delivery vehicles

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151208
Title: Casein-poly(acrylic acid) nanoparticles as controlled delivery vehicles
Author: Paukkonen, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151208
http://hdl.handle.net/10138/38441
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmaceutisk teknologi
Pharmacy Technology
Farmasian teknologia
Abstract: Casein based formulations are promising materials for controlled drug release. Caseins are the major milk proteins, and their biocompatibility, low toxicity and natural metabolism in physiological systems make caseins extremely suitable materials for pharmaceutical formulations. Polyelectrolyte complex nanoparticles can be prepared under very mild conditions, and they are stable in the gastrointestinal tract, which makes them suitable carrier materials for oral delivery and controlled release of peptide and protein drugs. Aim of this work was to synthesize casein-poly(acrylic acid) polyelectrolyte complex nanoparticles in different mass ratios, and to study the release profile of a model compound rhodamine 6G from these nanoparticles. The casein shell of the nanoparticles was crosslinked with two different crosslinkers, because the objective was to study the effect of surface modification on size of nanoparticles as well as on the release profile of the model compound. The goal was to achieve controlled release of the model compound by modifying the thickness and the density of the casein shell structure. Size and size distribution of nanoparticles was studied by dynamic light scattering. Surface charge was studied by electrophoretic mobility measurements. Morphology was characterized with electron microscopy, and the effect of the casein shell thickness on the release of rhodamine 6G was studied with dialysis method. The synthesized nanoparticles had spherical morphology, but the size distribution was wide. The release of rhodamine 6G was slower from the nanoparticles when compared to the release of reference free rhodamine 6G, but the effect of casein shell thickness on the release of loaded rhodamine 6G remained partially unclear. However, it seems possible to achieve controlled release of encapsulated compounds from casein-poly(acrylic acid) nanoparticles with optimal surface modification in the future.Kaseiineihin perustuvat formulaatiot ovat lupaavia materiaaleja lääkeaineiden säädeltyyn vapauttamiseen. Kaseiinit ovat maidon pääproteiineja, ja niiden bioyhteensopivuus, alhainen toksisuus ja luonnollinen metabolia fysiologisissa systeemeissä tekevät kaseiineista erittäin sopivia materiaaleja farmaseuttisiin formulaatioihin. Polyelektrolyytti kompleksi nanopartikkeleita voidaan valmistaa hyvin miedoissa olosuhteissa ja ne ovat stabiileja ruoansulatuskanavassa, jonka vuoksi ne sopivat oraaliseen annosteluun kantajamateriaaleiksi peptidi ja proteiini lääkkeiden säädeltyyn vapautukseen. Työn tarkoituksena oli syntetisoida kaseiini-polyakryylihappo polyelektrolyytti kompleksi nanopartikkeleita eri massasuhteilla, ja tutkia malliaineena toimivan rodamiini 6G:n vapautumisprofiilia näistä nanopartikkeleista. Nanopartikkelien kaseiinikuori ristisilloitettiin kahdella erilaisella ristisilloittajalla, koska haluttiin tutkia pinnan muokkauksen vaikutusta nanopartikkelien kokoon ja malliaineen vapautumisprofiiliin. Tavoitteena oli saavuttaa malliaineen säädelty vapautuminen muokkaamalla kaseiinikuoren paksuutta ja tiiviyttä. Nanopartikkelien kokoa ja kokojakaumaa tutkittiin dynaamisella valonsironnalla. Pinnan varausta tutkittiin nanopartikkelien elektroforeettisen liikkuvuuden mittauksella. Morfologiaa tutkittiin elektronimikroskopialla, ja kaseiinikuoren paksuuden vaikutusta rodamiini 6G:n vapautumiseen tutkittiin dialyysimetodilla. Syntetisoidut nanopartikkelit olivat muodoltaan pyöreitä, mutta kokojakauma oli suuri. Rodamiini 6G:n vapautuminen nanopartikkeleista oli hitaampaa kuin referenssinä käytetyn vapaan rodamiini 6G:n vapautuminen, mutta kaseiinikuoren paksuuden vaikutus nanopartikkeleihin ladatun rodamiini 6G:n vapautumiseen jäi osittain epäselväksi. Optimaalisella pinnan muokkauksella lienee kuitenkin mahdollista saavuttaa säädelty vapautumisprofiili kaseiini-polyakryylihappo nanopartikkeleihin ladatuille yhdisteille tulevaisuudessa.
Subject: polyelectrolyte complex
casein
poly(acrylic acid)
electrostatic interaction
controlled release
drug delivery
polyelektrolyytti kompleksi
kaseiini
polyakryylihappo
säädelty vapautus
lääkkeen kuljetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VALMIS GRADU PAINOON PDF abs korj.pdf 1.468Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record