Ympäristötietoa kaivoshankkeista − taustatietoa kaivostoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja eräiden kaivosten ympäristötarkkailusta

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38469

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SYKEra_10_2013.pdf 907.5KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Ympäristötietoa kaivoshankkeista − taustatietoa kaivostoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja eräiden kaivosten ympäristötarkkailusta
Toimittaja(t): Kauppi, Sari
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 10/2013
ISSN: 1796-1726
ISBN: 978-952-11-4147-8
Tiivistelmä: Suomessa toimivien kaivosten ja uusien kaivoshankkeiden ympäristötarkkailutiedon nykytilaa haluttiin selvittää muutaman toimivan kaivoksen ja vielä toteutumattomien hankkeiden osalta. Samanaikaisesti on tarkasteltu olemassa olevien kaivosten päästötietoja ja tuotettu tietoa Pellervon Taloustutkimuksen (PTT) arvottamistutkimukselle kaivosten taloudellisista hyödyistä ja ympäristöhaitoista. Tavoitteena oli tuoda esille käytettävissä olevan ympäristötiedon riittävyys ja lisätiedon tarpeet, sekä tuottaa pohjatietoa laajempaa kaivostoiminnan hyötyjen ja haittojen kokonaisarviointia varten. Julkaisussa tarkastellaan tutkittavien kaivosten päästö- ja kuormitustietoja, taustatietoja kaivosten ympäristövaikutuksista sekä kaivostoimintaan liittyvästä ympäristösääntelystä. Tarkastelussa huomioitiin yleisellä tasolla mahdolliset muutokset ekosysteemipalveluissa ja kartoitettiin tutkittavien hankkeiden aiheuttamaa uhkaa uhanalaisille lajeille. Julkaisussa käsitellään lyhyesti Suomen lainsäädännön erityispiirteitä kaivostoimintaan liittyen ja valtausjärjestelmän poikkeavuutta. Merkittävimmin kaivostoiminnan ympäristövaikutusten laatuun ja voimakkuuteen vaikuttaa, toimiiko kaivos avo- vai maanalaisena kaivoksena, sekä kaivoksen malmityyppi ja valittu rikastusmenetelmä. Kaivosten pitkäaikaisvaikutukset ovat huonosti tunnettuja.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38469
Päiväys: 2013-03-01
Asiasanat (ysa): kaivokset
kaivannaisteollisuus
ympäristöraportointi
ympäristökuormitus
lainsäädäntö
ympäristöriskit
ympäristövaikutukset


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot