Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä – WSFS- Vemala-mallin arvio

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38555

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_5_2013.pdf 8.648Mb PDF View/Open
Title: Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä – WSFS- Vemala-mallin arvio
Author: Huttunen, Markus; Vehviläinen, Bertel; Huttunen, Inese
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013-03-15
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2013
ISBN: 978-952-11-4135-5
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/38555
Abstract: Tässä työssä arvioitiin vesistöön tulevan typpi-, fosfori- ja kiintoaineskuormituksen pidättymistä matkalla mereen. Laskennassa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen WSFS-Vemala mallia, joka on yhdistetty hydrologiaa ja vedenlaatua kuvaava malli. Ravinteiden pidättymistä arvioitiin 3. jakovaiheen vesistöalueiden tarkkuudella. Mallilla laskettiin kultakin alueelta lähtevän kuormituksen muutoksen vaikutus ainevirtaamiin alapuolisissa järvissä ja lopulta mereen päätyvässä virtaamassa. Tulokset esitetään taulukkona 3. jakovaiheen alueille ja lisäksi koko Suomen karttana.
Subject (ysa): järvet
vesistöt
valuma-alueet
vesistönkuormitus
ravinteet
typpi
fosfori
kiintoaines
mallit
mallintaminen
hydrologia


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record