Sahidic 1 Samuel - A Daughter Version of the Septuagint

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8685-4
Title: Sahidic 1 Samuel - A Daughter Version of the Septuagint
Author: Perttilä, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Biblical Studies
Publisher: omakustanne
Date: 2013-04-13
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8685-4
http://hdl.handle.net/10138/38615
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Sahidic version of 1 Samuel is an ancient daughter version of the Septuagint. Because the Sahidic translation was made before most of the Greek manuscripts we know were copied, it potentially contains ancient readings no longer preserved or only faintly attested in the Greek tradition. This study considers the Sahidic version of 1 Samuel as a translation and how it may best be used in Greek textual criticism. The aim of this study is twofold. First, one chapter examines the translation technique of the Sahidic translator. Second, based on this knowledge of the translation technique, a further chapter analyzes the affiliations between the Sahidic manuscripts as well as the affiliations between the Sahidic version and Greek traditions. In the translation-technical section, clause connections and translator s additions feature prominently. These foci were motivated by the tendency of the citations given in the Brooke/McLean edition of the Greek text. If the Sahidic appears in their apparatus, the citation mostly concerns conjunctions or additions found in the Sahidic. The first part of the translation-technical analysis examines clause connections. Clause connections appear throughout the text and offer, therefore, a fruitful starting point for a translation-technical study. When working with this material, comparative analyses rely on clausal sectioning as a basis for comparable semantic units. The second topic in the translation-technical part is translator s additions. In the chapter concerning the affiliations of the Sahidic text, detailed textual analyses prevail. Seven passages were selected in which several Sahidic manuscripts have preserved the text. Additional criteria in selecting the passages were the age of the fragments and the coverage of different parts of the book. These analyses describe the textual character of each Sahidic manuscript, and search for the existence of secondary readings and/or corruptions. In the cases where variants occur within the Sahidic tradition, this study seeks to establish whether these readings relate to Greek variants or solely derive from Sahidic transmission. This study supports the creation of a new critical edition of the Septuagint of 1 Samuel for the Göttingen series. With respect to this edition, the primary goal is to identify the affiliations of the Sahidic version. This translation-technical study, however, will additionally allow for a more careful and accurate citation of the Sahidic version within the critical apparatus of the Greek text.Väitöskirjassani tutkin koptinkielistä 1. Samuelin kirjan käännöstä. Käännös on tehty todennäköisesti 200-luvun loppupuolella Egyptissä. Pohjatekstinä on ollut Septuaginta eli kreikankielinen käännös alunperin hepreaksi kirjoitetusta kirjasta. Koptin kielessä on useampia murteita, joista 1.Samuelin kirjan tekstiä on säilynyt paitsi sahidin murteella, myös muutama katkelma bohairin murteella ja yksi pieni fragmentti fajumin murteella. Sahidilaisesta 1. Samuelin kirjasta on olemassa yksi kokonainen käsikirjoitus, joka on peräisin vuodelta 892/893. Tämän lisäksi kahdesta käsikirjoituksesta on säilynyt useita lukuja, ja reilusta parista kymmenestä käsikirjoituksesta on löytynyt pieniä fragmentteja, joista varhaisimmat ovat peräisin 300-luvulta. Tutkimukseni liittyy laajempaan projektiin, jossa päämääränä on kriittisen edition tekeminen kreikankielisestä tekstistä. Tässä prof. Anneli Aejmelaeuksen johtamassa projektissa huomioidaan paitsi kaikki säilyneet kreikankieliset käsikirjoitukset, myös tytärkäännökset, joihin koptikin kuuluu. Koptilainen käännös on tärkeä sen varhaisen käännösajankohdan takia. Meille säilyneet kreikkalaiset käsikirjoitukset ovat peräisin aikaisintaan 300-luvulta, ja siten myöhäisempiä kuin koptilainen käännös. On siis mahdollista, että koptilaisen tekstin kautta voidaan päästä käsiksi sellaisiin varhaisiin kreikkalaisiin lukutapoihin, jotka ovat heikosti säilyneet tai jopa kokonaan hävinneet kreikkalaisesta käsikirjoitustraditiosta. Käännöksen käyttäminen sen alkuperäisen pohjatekstin tutkimiseen ei ole ongelmatonta, päinvastoin. Ennen kuin koptilaista tekstiä voidaan käyttää kreikan tekstikritiikissä, täytyy useita mahdollisia ongelmakohtia ottaa huomioon. Näistä ensimmäinen on koptilaisen tekstin historia. Kuinka hyvin meille säilyneet koptilaiset käsikirjoitukset ovat säilyttäneet koptilaisen tekstin vuosisatojen ajan? Jos koptilaisissa käsikirjoituksissa on keskinäisiä eroja, mikä niistä on luotettavin? Toinen kysymys liittyy käännöstekniikkaan. Millainen kääntäjä on ollut suhteessa pohjatekstiinsä? Onko hän kääntänyt vapaasti vai hyvin sanatarkasti? Onko hän lisännyt jotain tai jättänyt jotain pois? Tutkimukseni osoitti hyvin selvästi, että säilyneet sahidilaiset käsikirjoitukset perustuvat samaan käännökseen kreikasta. Säilyneiden käsikirjoitusten väliset erot johtuvat toisaalta käsinkopioinnista ja sen mukana tulevista muutoksista, toisaalta joidenkin käsikirjoitusten kohdalla tarkoituksellisesta lyhentämisestä ja tekstin tiivistämisestä. Sahidilainen käännös on tehty tarkasti, ja lähes jokaiselle kreikankielisen tekstin sanalle löytyy vastine koptilaisesta tekstistä. Toisaalta kääntäjä on kuitenkin pyrkinyt kirjoittamaan ymmärrettävää koptia, eikä ole pyrkinyt keinotekoisesti jäljittelemään kreikkaa. Esimerkiksi sanajärjestyksen suhteen kopti on huomattavasti rajoitetumpi kuin kreikka, ja sen vuoksi sanajärjestykseen liittyvät yksityiskohdat koptilaisessa käännöksessä ovat lähes poikkeuksetta merkityksettömiä kreikan kannalta.
Subject: teologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record