Tradition and Modernity : Cultural Continuum and Transition among Tibetans in Amdo

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8769-1
Title: Tradition and Modernity : Cultural Continuum and Transition among Tibetans in Amdo
Author: Wu, Qi
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, maailman kulttuurien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för världens kulturer
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-04-20
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8769-1
http://hdl.handle.net/10138/38636
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The purpose of this ethnographic study is to describe and analyze how various aspects of Tibetan culture in the region of Amdo (northeastern Tibet) have changed since the 1950s. The study is unique because of my perspective as a native Amdoba who has received a western education. Experience from Amdo confirms that political events locally or elsewhere can profoundly change a population s culture. Whenever a significant change in culture occurs, the affected population must re¬examine who they are, who they would like to become, and where they would like to go. I have chosen to use a qualitative approach in order to produce a rich description of the social and cultural phenomena of Amdo. I use this qualitative approach as a way of gaining insight into Tibetan culture through the discovery of the cultural significance behind such seemingly mundane things such as kinship and marriage, food, clothing, and shelter. The research also presents an extensive discourse on the New Thinkers, a group of intellectuals who advocate discarding traditional Tibetan culture and adopting a more modern one. An ideological battle is currently brewing among Tibetans in Amdo. This battle is being waged not only for the physical place called Tibet but also for the hearts and minds of ethnic Tibetans. All Tibetans must answer for themselves the question of who they are as Tibetans. Tibetans in Amdo have interacted with other ethnic groups for many centuries, and this has strengthened their ability to survive even under external threat to their culture. Since the 1980s, Tibetans living in Amdo have adopted modern clothing, diet, and housing. At the same time, many features of Tibet s traditional culture, such as their kinship terms and marriage customs continue to survive. This thesis presents the first general outline of the cultural and ethnic changes that are taking place among the Tibetans of Amdo.Tämä tutkielma on etnografinen kuvaus ja analyysi siitä, miten Amdon alueen (Koil-lis-Tiibetin) kulttuurin eri piirteet ovat muuttuneet 1950-luvulta alkaen. Tutkielma on sikäli ainutlaatuinen, että kirjoittajana olen itse syntyperäinen amdoba (amdon¬tiibet-tiläinen), joka on kuitenkin saanut länsimaisen tieteellisen koulutuksen. Amdosta saatu kokemus vahvistaa sen yleisen tosiasian, että paikalliset tai myös etäi-semmät poliittiset tapahtumat voivat perusteellisesti muuttaa väestön kulttuurin. Aina, kun kulttuuri muuttuu, sitä ylläpitävä väestö joutuu tarkistamaan oman identiteettinsä, sen lähtökohdat ja tavoitteet. Omassa työssäni olen valinnut kvalitatiivisen lähesty-mis¬lutavan voidakseni mahdollisimman monipuolisesti kuvata Amdon alueen sosio-kulttuurisia ilmiöitä. Tämän kvalitatiivisen lähestymistavan avulla pyrin valaisemaan tiibettiläistä kulttuuria löytämällä kulttuurista merkitystä sellaisissa näennäisesti triviaaleissakin yksityiskohdissa kuin esimerkiksi sukulaisuusjärjestelmät, avioliitto-tavat, ruoka ja vaatetus sekä asumukset. Tämä tutkielma sisältää myös laajan esityksen niin kutsutuista uusista ajattelijoista eli siitä joukosta tiibettiläisiä intellektuelleja, joiden mielestä Tiibetin perinteinen kulttuuri tulisi hylätä modernimman ajattelutavan hyväksi. Tällä hetkellä Amdon alueen tiibetti¬läis¬ten keskuudessa on käynnissä ideologinen kiista, jonka koh¬teena on sekä Tiibet fyysisenä paikkana että tiibettiläisten koko aate- ja ajatusmaailma. Tässä kiistassa kaikki tiibettiläiset joutuvat ottamaan kantaa kysymykseen siitä, mikä heidän identiteettinsä tiibettiläisinä lopultakin on. Amdontiibettiläiset ovat vuosisatojen ajan olleet kanssakäymisessä muiden etnisten ryhmien kanssa. Tämä on vahvistanut heidän kykyään selviytyä tilanteissa, joissa heidän kulttuuriinsa kohdistuu ulkoisia uhkia. 1980-luvulta alkaen amdontiibettiläiset ovat omaksuneet nykyaikaisen vaatetuksen, ruokavalion ja asumuskulttuurin. Samalla he ovat säilyttäneet joukon perinteisen kulttuurinsa piirteitä, kuten sukulaisuus¬jär-jestelmän ja avioliittotavat. Tämä tutkielma on ensimmäinen yleiskuvaus niistä kulttuurisista ja etnisistä muutok-sista, jotka ovat tapahtumassa Amdon alueen tiibettiläisten keskuudessa.
Subject: east Asian Studies
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
traditio.pdf 2.340Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record