Dispersive liquid-liquid microextraction in the analysis of harmful organic compounds from environmental samples

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251594
Title: Dispersive liquid-liquid microextraction in the analysis of harmful organic compounds from environmental samples
Author: Johansson, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Kemian laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251594
http://hdl.handle.net/10138/38689
Thesis level: master's thesis
Discipline: Analytical Chemistry
Analyyttinen kemia
Analytisk kemi
Abstract: Dispersive liquid-liquid microextraction was developed in 2006 for the extraction of organic compounds from water samples. Since then, more complex matrices have been processed and the technique includes nowadays a variety of subsets. To the advantages of the technique are, for example, its rapidity, low cost and high enrichment factors. A pretreatment and analysis method was developed for the five harmful flame retardants, dechlorane plus (syn and anti) and dechloranes 602, -603 and -604 (component A) from solid environmental samples. The pretreatment method included extraction with pressurised liquid extraction and clean-up with multilayer silica and basic alumina columns. The analytes were separated and analysed with gas chromatography coupled to mass spectrometry. Electron capture negative ionisation was applied as the ionisation technique. The developed method was sensitive, resulting in acceptable recoveries and low detection limits. The chosen ionisation technique was proven to be superior over the more used electron ionisation.Dispersiv vätske-vätske mikroextraktion utvecklades år 2006 för extraktion av organiska föreningar från vattenprover, men även komplexa prover har behandlats med denna teknik. Flera underteniker har utvecklats och sannolikt kommer utvecklingen att fortsätta. Tekniken har vunnit populäritet på grund av dess enkla teori, snabbhet, förmånlighet och höga anrikningsfaktorer. En förbehandling och analysmetod utvecklades för de fem skadliga flamskyddsmedlen deklorane plus (syn och anti) och deklorane 602, 603 och 604 (komponent A). Provena förbehandlades med accelererad lösningsmedelsextraktion samt silika- och aluminakolumner. Analyterna separerades och analyserades med gaskromatografi kopplat med masspektrometri. Analyterna joniserades genom elektronkapning med syftet att skapa negativa molekylära joner. Den utvecklade metoden var känslig och resulterade i låg detektionsnivå.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
DLLME_Pro_Gradu.pdf 3.089Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record