Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä. Jätteenpolton BREF 2006

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38712

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_27_2006.pdf 2.939Mb PDF View/Open
Title: Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä. Jätteenpolton BREF 2006
Author: Vesanto, Petri; Ruonala, Seppo; Nuutila, Matti
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 27/2006
ISBN: 952-11-2309-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38712
Abstract: Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan vertailuasiakirjan sisällöllisesti valmis luonnos julkaistiin viimevuoden kesällä ja EU:n komissio hyväksynee sen vuoden 2006 aikana. Tässä raportissa tarkastellaan vertailuasiakirjassa kuvattuja tekniikoita suomalaisen toimintaympäristön näkökulmasta. Kokonaiskuvan muodostamiseksiraportin alussa on käsitelty suomalaisen ja eurooppalaisen jätteenpolton taustaa ja tämän hetken käytäntöjä myös hieman tekniikkatarkasteluja laajemmin. Yleisen vertailun lisäksi raportissa on käyty tarkemmin läpi Suomen, Ruotsin,Italian ja Saksan jätteenpolttoa. Vertailuasiakirjassa esiteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita on kuvattu tiivistetysti. Ennen varsinaista tekniikoiden käsittelyä on kokonaiskuvan muodostamiseksi esitelty myös jätteenpolton perusprosessit. Käsittelyssä on jätetty vähemmälle huomiolle asioita, joita voitaneen pitää suomalaisessa toimintaympäristössä itsestäänselvyyksinä tai joiden käyttö olosuhteissamme on epätodennäköistä. Toisaalta joitain suomalaiselle toimintaympäristölle ominaisia tai luonteeltaan uusia asioita on käyty läpi tarkemmin. Joissakin kohdissa on pyritty ottamaan myös hieman vertailuasiakirjaa laajempi näkökulma ja sisällyttämään käsittelyyn ympäristön-suojeluasetuksen mukaista parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointia. Parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden esittelyn jälkeen on tarkasteltu ja arvioitu eri menetelmien ja tekniikoiden soveltamismahdollisuuksia Suomessa. Raportin lopussa on esitelty myös muutamia vertailuasikirjassa mainitsemattomia uusia tekniikoita, joilla saattaa olla merkitystä jollain aikavälillä suomalaisessa toimintaympäristössä.
Subject: jätteet
jätteenpoltto
jätteenpolttolaitokset
päästöt
paras käytettävissä oleva tekniikka
ympäristöteknologia


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record