Maa-ainesvero – Ruotsin, Tanskan ja Iso-Britannian kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38713

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_4_2006.pdf 1.078Mb PDF View/Open
Title: Maa-ainesvero – Ruotsin, Tanskan ja Iso-Britannian kokemuksia
Author: Parikka, Katriina
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 4/2006
ISBN: 952-11-2200-5
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38713
Abstract: Maa-aineksia käytetään vuosittain suuria määriä. Eniten otetaan soraa, mutta kalliokiviaineksen osuus rakentamisessa on viime vuosina lisääntynyt soravarojen vähenemisen myötä. Yhteiskunnan kasvanut maa-ainesten käyttötarve, soravarojen vähentyminen tietyillä alueilla ja sen myötä pidentyneet kuljetusmatkat sekä maa-ainestoiminnan muut ympäristönäkökohdat ovat lisänneet kiinnostusta uusiomateriaalin käyttöön rakennusteollisuudessa ja maanrakennuksessa. Maanrakentamiseen kelpaavia uusiomateriaaleja syntyy vuosittain suuria määriä, mutta maa-ainesten uusiokäyttö lisääntyy kuitenkin hitaasti. Uusiomateriaalit eivät täytä standardien vaatimuksia tai testausmenetelmät, tekniikka ja kannustimet niiden käyttöön ovat riittämättömiä. Uusiomateriaalin käytön vauhdittamiseksi ja soveltuvan teknologian kehittämiseksi tarvitaan uusia keinoja. Ympäristöministeriön rahoittamassa selvityksessä tarkastellaan maa-ainesveron toimivuutta ohjauskeinona ja sen kannustinvaikutuksia Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Raportissa selvitetään näiden maiden maa-ainesverokäytäntöjä, sekä veron vaikutusta maa-aineksen ottomääriin ja uusiomateriaalin käyttöön. Maa-ainesveron tausta-ajatuksena on ekologinen verouudistus, jonka mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja ympäristöhaittoja tulisi vähentää, sekä materiaalitehokkuutta ja kierrätystä lisätä verotuksen avulla. 
Subject: maa-aines
sora
kiviaines
maa-aineksen otto
maarakennus
soranotto
ohjauskeinot
taloudellinen ohjaus
verotus
ympäristöverotus
lainsäädäntö
uusiokäyttö
ympäristövaikutukset
Ruotsi
Tanska
Iso-Britannia


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record