Luonnonsuojelun korvausjärjestelmä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38715

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_9_2006.pdf 1.464Mb PDF View/Open
Title: Luonnonsuojelun korvausjärjestelmä
Author: Suvantola, Leila; Pasanen, Anna-Mari; Pesonen, Lea
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 9/2006
ISBN: 952-11-2235-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38715
Abstract: Luonnonsuojelun toteutus Suomessa on monimuotoista ja siihen liittyvät korvauskysymykset vaihtelevat suojelumuodon mukaan. Tämä raportti antaa kokonaiskuvan suojelun eri toteutusmuodoista ja niihin liittyvistä korvaussäännöksistä. Lisäksi raportissa esitetään eri suojelumuotojen käyttö luonnonsuojelun toteutuksessa Suomessa vuosina 1997–2004. Lisäksi tarkastellaan korvauksiin liittyviä verotuskysymyksiä. Erityisesti raportissa tarkastellaan uusien luonnonsuojelumuotojen eli luontotyyppisuojelun ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen suojelua ja niihin liittyviä taloudellisia vaikutuksia oikeudellisena kysymyksenä. Näiden suojelumuotojen osalta oikeus korvaukseen syntyy, mikäli maanomistajalle aiheutuu suojelupäätöksestä merkityksellistä haittaa. Korvaussäännöksen tulkintaa ja korvausjärjestelmän soveltamista havainnollistetaan raportissa vuoden 2004 loppuun mennessä suoritetuissa korvaustoimituksissa tehtyjen ratkaisujen avulla.
Subject: luonnonsuojelu
luonnonsuojelualueet
suojelualueet
perustaminen
lainsäädäntö
uhanalaiset lajit
suojelu
rauhoitus maanomistajat
korvaukset
lunastuskorvaukset
vahingonkorvaus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record