Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympäristölupamenettelyssä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38716

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_38_2006.pdf 1.600Mb PDF View/Open
Title: Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympäristölupamenettelyssä
Author: Ampumaratatyöryhmä
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 38/2006
ISBN: 952-11-2369-9
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38716
Abstract: Työryhmän mietinnössä on tarkasteltu ampumaratatoiminnan ympäristövaikutusten kannalta puolustusvoimien ampumaratojen sekä ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristön maankäytön suunnittelua ja ympäristölupamenettelyä. Pääpaino työssä on ollut meluntorjuntakysymyksissä. Ampumaratojen ja ampuma- ja harjoitusalueiden meluntorjunnan hoitamiseksi tarvitaan parempia tietoja näiden toimintojen aiheuttamista melualueista ja meluhaitoista. Tietoja tarvitaan sekä maankäytön suunnittelua että ympäristölupamenettelyä varten. Hyvä yhteistyö eri tahojen välillä on tärkeää sekä maankäytön suunnittelussa että ympäristölupamenettelyssä. Työ toteuttaa osaltaan valtioneuvoston toukokuussa 2006 meluntorjunnasta tekemää periaatepäätöstä, jonka tavoitteena on alentaa ympäristön melutasoja ja vähentää altistumista melulle.
Subject: puolustusvoimat
ampumaradat
ampuma-alueet
ympäristövaikutukset
maaperän saastuminen
raskasmetallit
lyijy
maankäytön suunnittelu
kaavoitus
ympäristöluvat
melu
meluntorjunta


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record