Moottorikelkkailu huvina, hyötynä ja häiriönä. Harrastajien, yritysten ja luonnon virkistyskäytön näkökulmia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38729

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_53_2006.pdf 3.483Mb PDF View/Open
Title: Moottorikelkkailu huvina, hyötynä ja häiriönä. Harrastajien, yritysten ja luonnon virkistyskäytön näkökulmia
Author: Päivänen, Jani; Virrankoski, Lauri; Liikonen, Larri
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 53/2006
ISBN: 952-11-2485-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38729
Abstract: Moottorikelkkailulla on huomattavaa merkitystä sekä matkailussa, harrastuksena että ammattikäytössä. Moottorikelkkailureittien, -urien ja maankäytön suunnittelijat sekä matkailun kehittäjät tarvitsevat tietoa moottorikelkkojen käytöstä ja eri tahojen näkemyksistä. Tämä selvitys perustuu kuuteen kyselyaineistoon. Kyselyt tehtiin moottorikelkkojen omistajille, kelkkailuun liittyvien elinkeinojen harjoittajille, vuokrakelkan käyttäjille, kelkkaseuroille sekä kelkkareittien lähiasukkaille Nilsiässä ja luonnon virkistyskäyttäjille viidessä retkeilykohteessa.
Subject: moottorikelkkailu
moottorikelkkailureitit
maastoliikenne
luonto
virkistyskäyttö
turvallisuus
ympäristöhaitat
asenteet
yrittäjät
käsitykset
kyselytutkimus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record