Tuulivoimalat ja maisema

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38732

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_5_2006.pdf 1.765MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Tuulivoimalat ja maisema
Tekijä: Weckman, Emilia
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 5/2006
ISSN: 1796-1637
ISBN: 952-11-2206-4
Tiivistelmä: Tuulivoimalat ja maisema käsittelee tuulivoimalarakentamisen vaikutuksia maisemaan, painottuen erityisesti maisemakuvaan kohdistuviin visuaalisiin vaikutuksiin. Julkaisussa käsitellään tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia ja esitellään suunnittelun mahdollisuuksia maisema-arkkitehtonisesta näkökulmasta. Lisäksi selvitetään maisemaselvitysten tavoitteita ja menetelmiä sekä esitetään suosituksia tuulivoimarakentamisen yhteydessä tehtävien maisemaselvitysten sisällöstä.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38732
Päiväys: 2006
Avainsanat: tuulivoimalat
tuulienergia
maisema
vaikutukset
ympäristövaikutukset
maisemasuunnittelu
maisemansuojelu


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot