VAT vaikuttavammaksi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden seurantaryhmän arvioita ja toimenpide-ehdotuksia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38736

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY13_2012_VATvaikuttavammaksi.pdf 660.7Kb PDF View/Open
Title: VAT vaikuttavammaksi. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden seurantaryhmän arvioita ja toimenpide-ehdotuksia
Author: Turunen, Timo; Wähä, Susanna
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 13/2012
ISBN: 978-952-11-4003-7
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38736
Abstract: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ohjausväline, jolla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Ympäristöministeriön asettama työryhmä on arvioinut valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista maakuntien suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Arviointien pohjalta esitetään johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia siitä, missä määrin ja miltä osin tavoitteiden toteuttamista ja vaikuttavuutta voidaan ja on tarpeen tehostaa.
Subject: alueidenkäyttö
kaavoitus
tavoitteet
seuranta
arviointi
maankäyttö- ja rakennuslaki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record