Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38738

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_21_2012_koko_julkaisu.pdf 19.41Mb PDF View/Open
SY_21_2012_osa_1_(s._1-20).pdf 4.564Mb PDF View/Open
SY_21_2012_osa_2_(s._21-48).pdf 8.027Mb PDF View/Open
SY_21_2012_osa_3_(s._49-76).pdf 7.517Mb PDF View/Open
SY_21_2012_osa_4_(s._77-104).pdf 7.334Mb PDF View/Open
SY_21_2012_osa_5_(s._105-132).pdf 6.881Mb PDF View/Open
SY_21_2012_osa_6_(s._133-165).pdf 5.184Mb PDF View/Open
Title: Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa
Author: Husa, Jukka; Teeriaho, Jari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 21/2012
ISBN: 978-952-11-4033-4
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38738
Abstract: Tässä alueellisessa inventoinnissa on selvitetty luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti merkittävät kallioalueet Pohjois-Karjalassa. Tutkimusalueelta inventoitiin yhteensä 123 kallioaluetta. Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia, arvoluokkiin 1–4 kuuluvia kallioalueita on Pohjois-Karjalassa yhteensä 63 kappaletta. Ne kuvataan karttarajauksineen raportissa lyhyesti. Paikallisesti ja vähemmän merkittävät kallioalueet esitetään luettelona. Inventoinnissa on käytetty luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden tutkimusmenetelmää ja arvoluokitusta, joka on tarkemmin kuvattu Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjassa nro 351. Alueiden suojeluarvoa määritettäessä on arvioinnin päätekijöinä käytetty geologis-geomorfologista, ekologis-biologista ja maisemallista arvoa. Kallioalueeseen liittyviä muita arvoja ovat kulttuurihistorialliset ja arkeologiset arvot, monikäyttöarvot, lähiympäristön arvot ja alueen luonnontilaisuus. Tämä selvitys palvelee ennen muuta alueiden käytön suunnittelua ja maa-aineslain tarkoittamia lupaviranomaisia, mutta ylipäätään ympäristönsuojelun eri tahoja, luonnontieteellisiä museoita sekä luonnosta kiinnostuneita kansalaisia.
Subject: maisema
maisemansuojelu
kalliot
suojelu
suojelualueet
luonnonsuojelu
luonnonsuojelualueet
Pohjois-Karjala


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record