Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38739

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
SY_24_2012_100dpi.pdf 10.51Mb PDF View/Open Koko julkaisu
SY_24_2012_s1_22.pdf 5.863Mb PDF View/Open
SY_24_2012_s23_43.pdf 7.857Mb PDF View/Open
SY_24_2012_s44_86.pdf 7.315Mb PDF View/Open
Title: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutumistarpeet vesihuollossa
Author: Vienonen, Sanna; Rintala, Jari; Orvomaa, Mirjam; Santala, Erkki; Maunula, Markku
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2012
Belongs to series: Suomen ympäristö 24/2012
ISBN: 978-952-11-4046-4
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38739
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesihuollossa sekä keinoja sopeutua muutoksiin. Tutkimus tehtiin pääosin kirjallisuusselvityksenä. Lisäksi kuultiin noin 50 vesihuollon asiantuntijaa. Kirjallisuuden perusteella tarkasteltiin myös eri ilmastoskenaarioissa ja -malleissa esitettyjä arvioita raaka-vesivarastojen määrässä ja laadussa tapahtuvista muutoksista. Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon voivat olla joko haitallisia tai myönteisiä, suoria tai välillisiä, ja niiden arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat äärevien sääilmiöiden kuten pitkien kuivuusjaksojen, rankkasateiden ja myrskyjen yleistymisestä. Myrskyjen seurauksena sähkökatkokset vesihuoltolaitoksilla lisääntyvät, mikä vaikeuttaa veden käsittelyä ja johtamista. Vesistöjen pinnannousun ja tulvien seurauksena pintavesiä voi kulkeutua pohjavesimuodostumiin ja vedenottamoille, ja jätevesipumppaamojen ylivuotoriski kasvaa. Pitkät kuivuusjaksot voivat aiheuttaa ongelmia lähinnä pienten raakavesilähteiden vedenlaadulle ja riittävyydelle. Ilmastonmuutoksella on vaikutuksensa myös maan-käyttöön, josta voi paikoin muodostua yhä merkittävämpi riski raakavesilähteille. Keskeisimpiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoja vesihuollossa ovat vedenottokaivojen sijoittaminenantoisuudeltaan otollisimpiin paikkoihin tulvariskialueiden ulkopuolelle, jäteveden pumppaamojen sijoittaminenpohjavesialueiden ja tulvariskialueiden ulkopuolelle, vedenkäsittelyvalmiuden parantaminen niin normaali- kuin erityistilanteissa, pienten pohjavesimuodostumien antoisuuden selvittäminen sekä vesihuoltolaitosten varavesi ja varavoimalähteiden turvaaminen. Lisäksi suunnitelmilla, vesihuoltolaitosten välisellä yhteistyöllä, maankäytön ohjauksella sekä tietojärjestelmien ja mallinnusten hyödyntämisellä voidaan tehostaa vesihuoltolaitosten sopeutumista ilmastonmuutokseen
Subject: vesihuolto
vesivarat
pohjavesi
talousvesi
vedenhankinta
jätevesi
käsittely
ilmastonmuutokset
myrskyt
tulvat
kuivuus
vaikutukset
sopeutuminen


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record