Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet vesienhoitosuunnitelmassa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-04-12T10:49:11Z
dc.date.available 2013-04-12T10:49:11Z
dc.date.issued 2006 fi
dc.identifier.isbn 952-11-2228-5 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38742
dc.description.abstract Vesienhoidon asetustoimikunnan asettaman keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien jaoston tehtävänä oli laatia perusteet seikoista, joita on otettava huomioon: - nimettäessä pintavesi keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 22 §:n mukaisesti - arvioitaessa vesimuodostuman parasta saavutettavissa olevaa ekologista tilaa vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 8 §:n mukaisesti. Jaos ehdottaa, että pintavesi voidaan nimetä vesienhoitosuunnitelmassa keinotekoiseksi vesimuodostumaksi, jos kanava on rakennettu maalle tai tekojärvi on rakennettu siten, että yli puolet sen pinta-alasta on muodostunut maalle. Vesimuodostuma voidaan nimetä vesienhoitosuunnitelmassa voimakkaasti muutetuksi, mikäli hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi tarpeellisista hydrologis-morfologisten ominaisuuksien muutoksista aiheutuu merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai vesistön käytölle. Tarpeen mukaan voidaan kuitenkin käyttää suoria hydrologis-morfologisia kriteereitä, joista on myös tehty ehdotuksia raportissa. Jaos ehdottaa, että keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesien paras saavutettavissa oleva ekologinen tila määritetään tapauskohtaisesti. Parhaassa saavutettavissa olevassa ekologisessa tilassa eliöstön vapaaseen kulkemiseen rakenteellisten esteiden ylitse ja ohitse sekä ylä- että ala-virtaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Harkittaessa näitä rakenteellisia toimia on otettava huomioon eliöstön koko elinkierto. Työssä käytettiin hyväksi jo tehtyjä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.isformatof 952-11-2227-7 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 8/2006 fi
dc.subject vesistöt fi
dc.subject vesistöjärjestelyt fi
dc.subject tekoaltaat fi
dc.subject ekologinen tila fi
dc.subject vesienhoito fi
dc.subject suunnitelmat fi
dc.title Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet vesienhoitosuunnitelmassa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_8_2006.pdf 438.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record