Ommie maesemie pirtin ikkunasta Posiolla. Posion kulttuuriympäristöohjelma

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38743

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_4_2012_Ommie ... tin_ikkunasta_Posiolla.pdf 6.302Mb PDF View/Open
Title: Ommie maesemie pirtin ikkunasta Posiolla. Posion kulttuuriympäristöohjelma
Author: Elo, Tiina; Seppälä, Sirkka-Liisa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 4/2012
ISBN: 978-952-11-3980-2
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38743
Abstract: Posion kulttuuriympäristöohjelmassa luodaan katsaus kunnan kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen ja esitellään perustiedot rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilanteesta. Ohjelmatyön päämääränä on tarjota tietoa kaavoituksen ja muun suunnittelun välineeksi sekä vahvistaa asukkaiden paikallisidentiteettiä ja tietoisuutta omasta ympäristöstään. Kirja toimii niin ympäristön hoidon opaskirjana, kotiseudun lukukirjana kuin Posion kunnan arvokkaiden kulttuuriympäristökohteiden tietopankkina. Posion kulttuuriympäristöohjelma on tehty Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen alueidenkäyttöyksikön hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen toimesta yhteistyössä Posion kunnan kanssa. Hankkeen on rahoittanut EU:n aluekehitysrahasto EAKR siihen liittyvine kansallisine rahoituksineen.
Subject: kulttuuriympäristö
kulttuurimaisema
perinnemaisema
muinaisjäännökset
historia
rakennettu ympäristö
rakennusperintö
rakennushistoria
ympäristönhoito
maisemanhoito
Posio
Lappi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record