Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38759

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_6_2006.pdf 5.352Mb PDF View/Open
Title: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista
Other contributor: Hietala-Koivu, Reija
Joutsalmi, Sinikka
Tyrväinen, Liisa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristö 6/2006
ISBN: 952-11-2220-X
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38759
Abstract: Maisema muuttuu jatkuvasti luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen tuloksena. Muutokset maisemassa ovat nopeutuneet teknisen kehityksen ja elinkeinorakenteen muuttumisen myötä. Maisema-alueilla tapahtuvien muutosten seurantaa varten on kehitetty indikaattoreita monitieteisessä Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden seurantaindikaattorit -hankkeessa (VAMMI, 2003–2004). Hankkeen indikaattorit kuvaavat pääasiassa maaseudun rakennetun ympäristön ja viljelymaiseman muutosta tarkastelemalla alueiden kulttuurihistoriallista jatkuvuutta, maiseman ominaispiirteiden säilymistä ja muutoksia maiseman kokemisessa. Mittarit perustuvat pääasiassa olemassa oleviin viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin ja paikkatietoaineistoon. Lisäksi kehitettiin menetelmiä, joilla voidaan selvittää asukkaiden kokemuksia maiseman muuttumisesta. Indikaattoreiden toimivuutta testattiin vuonna 2004 kahdella valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Uudellamaalla (Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso) sekä Pohjois-Savossa, (Pohjois-Sänkimäki–Sänkimäki).
Subject: maisema
kulttuurimaisema
maaseutu
kulttuuriympäristö
muutos
seuranta
indikaattorit


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record