Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/38759

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_6_2006.pdf 5.352MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista
Toimittaja(t): Hietala-Koivu, Reija; Joutsalmi, Sinikka; Tyrväinen, Liisa
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2006
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 6/2006
ISBN: 952-11-2220-X
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38759
Tiivistelmä: Maisema muuttuu jatkuvasti luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen tuloksena. Muutokset maisemassa ovat nopeutuneet teknisen kehityksen ja elinkeinorakenteen muuttumisen myötä. Maisema-alueilla tapahtuvien muutosten seurantaa varten on kehitetty indikaattoreita monitieteisessä Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden seurantaindikaattorit -hankkeessa (VAMMI, 2003–2004). Hankkeen indikaattorit kuvaavat pääasiassa maaseudun rakennetun ympäristön ja viljelymaiseman muutosta tarkastelemalla alueiden kulttuurihistoriallista jatkuvuutta, maiseman ominaispiirteiden säilymistä ja muutoksia maiseman kokemisessa. Mittarit perustuvat pääasiassa olemassa oleviin viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin ja paikkatietoaineistoon. Lisäksi kehitettiin menetelmiä, joilla voidaan selvittää asukkaiden kokemuksia maiseman muuttumisesta. Indikaattoreiden toimivuutta testattiin vuonna 2004 kahdella valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Uudellamaalla (Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso) sekä Pohjois-Savossa, (Pohjois-Sänkimäki–Sänkimäki).
Avainsanat: maisema
kulttuurimaisema
maaseutu
kulttuuriympäristö
muutos
seuranta
indikaattorit


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot