Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/38759

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SY_6_2006.pdf 5.352Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen. Selvitys maiseman seurantaindikaattoreista
Editor: Hietala-Koivu, Reija; Joutsalmi, Sinikka; Tyrväinen, Liisa
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2006
Språk: fi
Tillhör serie: Suomen ympäristö 6/2006
ISBN: 952-11-2220-X
ISSN: 1796-1637
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/38759
Abstrakt: Maisema muuttuu jatkuvasti luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksen tuloksena. Muutokset maisemassa ovat nopeutuneet teknisen kehityksen ja elinkeinorakenteen muuttumisen myötä. Maisema-alueilla tapahtuvien muutosten seurantaa varten on kehitetty indikaattoreita monitieteisessä Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden seurantaindikaattorit -hankkeessa (VAMMI, 2003–2004). Hankkeen indikaattorit kuvaavat pääasiassa maaseudun rakennetun ympäristön ja viljelymaiseman muutosta tarkastelemalla alueiden kulttuurihistoriallista jatkuvuutta, maiseman ominaispiirteiden säilymistä ja muutoksia maiseman kokemisessa. Mittarit perustuvat pääasiassa olemassa oleviin viranomaisten ylläpitämiin rekistereihin ja paikkatietoaineistoon. Lisäksi kehitettiin menetelmiä, joilla voidaan selvittää asukkaiden kokemuksia maiseman muuttumisesta. Indikaattoreiden toimivuutta testattiin vuonna 2004 kahdella valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Uudellamaalla (Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso) sekä Pohjois-Savossa, (Pohjois-Sänkimäki–Sänkimäki).
Subject: maisema
kulttuurimaisema
maaseutu
kulttuuriympäristö
muutos
seuranta
indikaattorit


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post