Hållbart på kusten: Finlands kuststrategi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38761

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF15sv_2006_Hallbart_pa_kusten.pdf 2.577Mb PDF View/Open
Title: Hållbart på kusten: Finlands kuststrategi
Author: Hanhijärvi, Johanna
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2006
Language: sv
Belongs to series: Miljön i Finland 15sv/2006
ISBN: 952-11-2266-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38761
Abstract: Med den ökade användningen av kustområdena ökar också behovet av att sköta om kustmiljöns tillstånd och bevara naturens mångfald. Utmaningar ställs också av förberedningen för klimatförändringens effekter och de risker som den ökade sjötrafiken medför. Med den nationella kuststrategin strävar man efter att stärka kustområdets livskraft, motarbeta försämring av dess tillstånd och förbereda sig för de värsta hoten och olyckorna. Kuststrategin lyfter fram kustområdet som en särpräglad och mångformig helhet som består av vatten- och landområden och vars hållbara förvaltning förutsätter följdriktighet och koordinering av åtgärder.
Subject: rannikot
rannikkoalueet
strategia
kestävä kehitys
käyttö
hoito
ympäristön tila
virkistyskäyttö
ympäristönsuojelu
meriensuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record