Finlands kuststrategi: Bedömningsdel

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38764

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF10sv_2006_Finlands_kuststrategi.pdf 676.1Kb PDF View/Open
Title: Finlands kuststrategi: Bedömningsdel
Author: Hanhijärvi, Johanna; Yliskylä-Peuralahti, Johanna
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2006
Language: sv
Belongs to series: Miljön i Finland 10sv/2006
ISBN: 952-11-2239-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38764
Abstract: Bedömningsdelen i Finlands kuststrategi har utarbetats i enlighet med EU:s rekommendation om kustområden som en bakgrundsutredning till strategin. Bedömningsdelen behandlar de finländska kustområdenas tillstånd och deras viktigaste aktörer samt styrmedel för förvaltning av kustområden i ljuset av de i rekommendationen presenterade principerna och det strategiska betraktelsesättet. Utmaningar för en hållbar användning av kustområden är bland annat den ökade användningen av kustområdet, försämringen i miljöns tillstånd, de minskande möjligheterna till näringsutövande, olycksriskerna från den ökande trafiken samt förebyggandet av klimatförändringens effekter. En hållbar kustområdesförvaltning försvåras av motstridiga administrativa mål, aktörernas olika intressen, många olika tillvägagångssätt och bristen på information. Även om det finns bra enstaka styrmedel, måste man utveckla instrument som gör det möjligt att betrakta kustområdet som en enhetlig helhet. Det behövs en integrerande och övergripande synvinkel för att utveckla kustområdets livskraft och bevara dess mångfald.
Subject: rannikot
rannikkoalueet
strategia
luonnonympäristö
kulttuuriperintö
käyttö
hoito
elinkeinot
luonnon virkistyskäyttö
meriensuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record