Vesistöjen rehevöityminen sanomalehtien uutisoinnissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38765

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_7_2006.pdf 3.549Mb PDF View/Open
Title: Vesistöjen rehevöityminen sanomalehtien uutisoinnissa
Author: Lyytimäki, Jari
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 7/2006
ISBN: 952-11-2222-6
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38765
Abstract: Vesistöjen rehevöityminen on noussut yhdeksi eniten esillä olevista aiheista suomalaisessa ympäristökeskustelussa. Tässä raportissa pyritään luomaan yleiskuva sanomalehtien rehevöitymiskeskustelusta sekä hahmottamaan oleellisia keskustelun teemoja. Tutkimuksen aineistona on suomalaisten sanomalehtien uutisointi vuonna 1998 ja heinäkuussa 2005. Aineistoa tarkastellaan konstruktionistisesta näkökulmasta ympäristönsuojelun kokonaiskehikon avulla. Aineistosta ilmenee, että rehevöitymisuutisoinnin painopisteenä on ympäristöongelman hallinta. Uutisten otsikoissa sinilevät ovat näkyvin yksittäinen aihepiiri. Rehevöitymisen taustalla oleviin reunaehtoihin kiinnitetään vain vähän huomiota, samoin kuin rehevöittäviin päästöihin. Viranomaisten ja tutkijoiden tuottaman tiedon asema rehevöitymisuutisoinnissa on vahva. Uutisoinnin perussävy on maltillinen ja asiallinen. Kiistelyä ei aineistossa juuri esiintynyt.
Subject: vesistöt
rehevöityminen
sinilevät
leväkukinta
ympäristöongelmat
ympäristökysymykset
vesien saastuminen
joukkoviestimet
lehdistö
sanomalehdet
lehdistökirjoittelu
journalismi
ympäristöjournalismi


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record