Pyöriäinen Suomessa: Ehdotus toimenpiteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. Pyöriäistyöryhmän mietintö

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38767

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_40_2006.pdf 1.865Mb PDF View/Open
Title: Pyöriäinen Suomessa: Ehdotus toimenpiteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. Pyöriäistyöryhmän mietintö
Author: Pyöriäistyöryhmä
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Belongs to series: Suomen ympäristö 40/2006
ISBN: 952-11-2375-3
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38767
Abstract: Työryhmän tavoitteena on ollut laatia toimintasuunnitelma siitä, miten Suomen tulisi hoitaa pyöriäiseen liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia suojeluvelvoitteita. Raportissa esitetään erilaisia toimia, joilla voidaan edistää pyöriäisen suojelua Suomessa. Lisäksi kerrotaan yleisesti pyöriäi-sestä ja sen elintavoista sekä selvitetään sen esiintymistä Suomessa 1800-luvun puolivälistä lähtien. Näistä tiedoista on koottu pyöriäisrekisteri Suomen ympäristökeskukseen. Pyöriäistä on tavattu Suomen vesillä jo 7000 vuoden ajan. Tietoja pyöriäisen esiintymisestä 1800-luvulta lähtien on saatu keräämällä havaintotietoja luonnontieteellisten museoiden arkistoista, kirjallisuudesta, lehtileikkeistä ja näytekokoelmista. Pyöriäinen on ollut ennen 1940-lukua melko tavanomainen näky Suomen merialueilla. Itämeren ankarat jäätalvet 1940-luvulla romahduttivat Itämeren pyöriäiskannan, minkä jälkeen pyöriäishavainnot Suomen aluevesillä vähenivät huomattavasti. Itämeren pyöriäiskannan elpymistä ovat vaikeuttaneet ympäristömyrkyt, elinympäristöjen laadun huonontuminen sekä eläinten jääminen kalanpyydyksiin. Muita kannan elpymistä uhkaavia tekijöitä voivat olla vedenalaisen melun ja meriliikenteen lisääntyminen. Pyöriäisen tehokkaimmat suojelukeinot, kalastusta koskevat rajoitukset ja tarkkailuohjelma, perustuvat EU:n lainsäädäntöön. Lisäksi on tärkeää seurata pyöriäisten esiintymistä Suomen aluevesillä ja osallistua pyöriäistä koskeviin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Tietoa mahdollisuudesta tavata pyöriäinen Suomen merialueilla levitetään.
Subject: hammasvalaat
pyöriäinen
levinneisyys
uhanalaiset lajit
uhanalaiset eläimet
kalastus
kansainväiset sopimukset
mietinnöt
eläimistön suojelu
merinisäkkäät
Itämeri


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record